Értékelés

Készségenként egységesen 25-25 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely a 2008. decemberi vizsgákkal kezdődően akkor eredményes, ha a jelölt mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán készségenként legalább 40%-ot elér, összességében pedig eléri mindkét vizsgán külön-külön a megszerezhető pontszám legalább 60%-át.

A mért készségek és pontértékük
Szóbeli vizsga Nyers pontok
Hallott szöveg megértése 25 pont
Szóbeli kommunikáció 25 pont
Írásbeli vizsga
Írásbeli kommunikáció 25 pont
Olvasott szöveg megértése 25 pont
Elérhető maximum (2×50 pont): 100 pont

 

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

 

Az írásbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

 

A készségenként elért pontszámokat számítógépes rendszerünk külön-külön százalékká alakítja át. Az írásbeli, valamint a szóbeli vizsga eredménye az adott vizsgát alkotó két készség feladatainak megoldásáért kapott pontok százalékban kifejezett átlaga.