Jelentkezési tudnivalók

Az ECL vizsgákra bárki jelentkezhet. A magyarországi törvényi szabályozás szerint, akkreditált nyelvekből azok jelentkezhetnek, akik a vizsga naptári évében betöltik 14. életévüket. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, valamint a vizsgadíj befizetésével, és egyúttal a befizetési igazolás vizsgahelyre történő eljuttatásával lehet.

Jelenleg 15 nyelvből lehet ECL vizsgát tenni, de nem minden vizsgaidőszakban van minden nyelvből vizsga. Akkreditált nyelvvizsgák Magyarországon angolból, németből és magyar mint idegen nyelvből tehetők. Angolból és németből minden vizsgaidőszakunkban van lehetőség vizsgázni (február, április, június, október és december), a többi vizsganyelvből évente kétszer, pontos időpontokat lásd itt. A komplex nyelvvizsgán túl (amely az írásbeli és szóbeli vizsga egyszerre történő letételét jelenti) lehet jelentkezni külön csak szóbeli és külön csak írásbeli vizsgára is. Az ECL nyelvvizsgára történő jelentkezés előtt javasoljuk, hogy olvassa el Vizsgaszabályzatunkat és a Gyakorlati tudnivalókat .

Jelentkezni az alábbi módok egyikén lehet:
  • a honlapról közvetlenül ezen az on-line űrlapon a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának (illetve az esetleges kedvezményre jogosító igazolásnak) a választott vizsgahelyre történő elektronikus vagy postai eljuttatásával
  • vagy papíralapú jelentkezési lappal, amely letölthető itt, illetve beszerezhető az ECL vizsgahelyeken. A kitöltött jelentkezési lapot személyesen vagy postán lehet eljuttatni a kiválasztott vizsgahelyre, és természetesen csatolni kell hozzá a befizetési igazolást (illetve az esetleges kedvezményre jogosító igazolást).

A jelentkezési lapon megadott e-mail címre minden jelentkező automatikus visszaigazoló e-mail-t kap jelentkezéséről. Az on-line jelentkezők a visszaigazolást azonnal megkapják, a papíralapú jelentkezési lapot leadók legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül értesülnek jelentkezésük megtörténtéről. Amennyiben ők az elektronikus visszaigazolást a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül nem kapnák meg, haladéktalanul fel kell venniük a kapcsolatot a választott vizsgahellyel. A jelentkezésről kapott elektronikus visszaigazoló e-mailben minden vizsgázó megkapja a szükséges adatokat (PID-et, azaz a vizsgán használatos azonosító kódot valamint a papíros jelentkezők egy jelszót is), amelyekkel eléri Vizsgázói oldalát. Az on-line regisztrálók a regisztráció során saját maguk adnak meg jelszót. A Vizsgázói oldalon a vizsgázó ellenőrizheti személyes adatait, a vizsgaadatait, a befizetéshez szükséges információkat, a vizsga előtti 10. naptól a vizsgabeosztását (időpontok, helyszínek), valamint a vizsga után 30 nappal a vizsgán elért eredményét.

Esélyegyenlőség

Fogyatékkal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig szíveskedjen eljuttatni az orvosszakértői vélemény másolatát a választott vizsgahelyre. Kérjük, csatolja hozzá a következő kérvényt, amelyben leírja, hogy milyen segítségre lenne szüksége a vizsgán. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra. Itt tájékozódhat arról, hogy milyen könnyítésben részesülhetnek a jelöltek.

Pótjelentkezés lehetősége

Ha valaki nem tudja betartani a jelentkezési határidőt, a nyelvvizsgára később is van lehetősége bejelentkezni különeljárási díj (3.000.-Ft) ellenében. A pótjelentkezési igényt a választott vizsgahelyen kell jelezni, és pótjelentkezésre kizárólag papíralapú jelentkezési lapon van lehetőség általában az írásban mért vizsgarészek napját megelőző 2. hét közepéig.

Fontos tudnivalók a befizetésről (lehetséges módok, vizsgadíj)

A legfontosabb, hogy vizsgahelyenként eltérőek a fizetési feltételek. Ritka, hogy egy vizsgahelyen mindhárom szokásos módon fizethető a vizsgadíj (készpénzben, sárga csekken vagy banki átutalással), így a papíralapú jelentkezés előtt mindenképpen tájékozódjon a választott vizsgahelyen. Rózsaszín csekken történő befizetést nem áll módunkban elfogadni. Az érvényes vizsgadíjakról Itt tájékozódhat. Az on-line regisztrációt követően a befizetéshez szükséges pontos adatokat a Vizsgázói oldalon lehet megtalálni. A vizsgadíj befizetési határideje és a befizetés igazolásának teljesítése megegyezik a jelentkezés határidejével. Ha valaki kedvezményes vizsgadíjat fizet, akkor a kedvezményre való jogosultságot is igazolnia kell függetlenül a jelentkezés módjától.

A befizetési igazolást illetve a kedvezményre való jogosultság igazolását a választott vizsgahelyre kell elküldeni a jelentkezési határidőig, csak azzal együtt válik a regisztráció érvényessé:

  • Sárga csekkes befizetés esetén a vizsgahelynek szüksége van az eredeti befizetési szelvényre.
  • Átutalásos befizetés esetén a befizetési igazolás elegendő elektronikus formában is. Nem szükséges hivatalos, pecséttel ellátott igazolás a banktól, hanem pl. internet bankos átutaláskor elég akár egy Print Screen-nel elmentett képernyő a sikeres tranzakcióról, azonban fontos, hogy látszanak rajta a szükséges adatok: az összeg, a kedvezményezett bankszámlaszáma, a megfelelően kitöltött közleményrovat (on-line regisztráció esetén ez látható a Vizsgázói oldalon, papíros jelentkezési lappal történő jelentkezés esetén érdeklődjön a választott vizsgahelyen.
Számla igénylése

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). A papír alapon történő jelentkezéskor a jelentkezési lapot a befizetés napján kell leadni a vizsgahelyen annak érdekében, hogy a számlázási adatok rögzítésre kerüljenek rendszerünkben. Csekkes befizetés esetén amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.

A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni, melyen a befizetéskor rendelkezésre álló adatok fognak szerepelni.

 

loading
loading