Jelentkezési tudnivalók

 

Az ECL nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

15 nyelvből lehet ECL vizsgát tenni, de nem minden vizsgaidőszakban van mind a 15 nyelvből vizsga. Akkreditált nyelvvizsgák Magyarországon angolból, németből és magyar mint idegen nyelvből tehetők. Angolból és németből minden vizsgaidőszakban van lehetőség vizsgázni, a többi vizsganyelvből évente egy vagy két alkalommal, pontos időpontokat lásd. itt. A komplex nyelvvizsgán túl (amely az írásbeli és szóbeli részvizsga egyszerre történő letételét jelenti) lehet jelentkezni csak szóbeli vagy csak írásbeli részvizsgára is. Az ECL nyelvvizsgára történő jelentkezés előtt tanácsos a vizsgázóknak elolvasniuk Vizsgaszabályzatot és a Gyakorlati tudnivalókat.

A jelentkezés kizárólag  online lehetséges.

Rendszerünk személyi adatait a Központi Személyi Adat- és Lakcím Nyilvántartással (SZL) veti össze, és amennyiben eltérést észlel, felülírásra kerül. Az adatok a Központi Személyi Adat- és Lakcím Nyilvántartásból származnak, ezek módosítására kizárólag a Kormányablakokban van lehetőség. Felhívjuk a figyelmét, hogy a nyelvvizsga-bizonyítvány hivatalos okirat, ezért az adatoknak meg kell egyezniük a központi nyilvántartásban szereplő adatokkal, mert a bizonyítvány az SZL-ben nyilvántartott adatok alapján kerül kiállításra.

Jelentkezés több nyelvre vagy szintre

Az ECL vizsgarendszerben egy vizsgaidőszakon belül lehet jelentkezni különböző nyelvekből különböző szintekre. Adminisztrációs-szervezési okokból nem lehet jelentkezni azonos nyelvből különböző szintekre, vagy különböző nyelvekből azonos szintekre.

Pótjelentkezés

A jelentkezési határidőt követően a vizsgázóknak (pótdíj megfizetése ellenében) lehetőségük van pótjelentkezésre. A pótjelentkezés határidejét a Vizsgaközpont a honlapján teszi közzé.

A pótjelentkezés díja 6.000 Ft, melyet a vizsgahelynek kell befizetni.  Jelentkezése csak a vizsgadíj és a pótjelentkezési díj pótjelentkezési határidőig történő befizetésével, valamint ezek a bizonylatainak feltöltésével együtt érvényes

Vizsgadíj

A vizsgadíj összegét a Vizsgaközpont határozza meg. Az aktuális vizsgadíj összege megtalálható a Vizsgaközpont honlapján.

A vizsgadíj befizetése

A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját (külön kérelemre halasztási díj ellenében) egy alkalommal a következő vizsgaidőszakra elhalasztani.

Az online jelentkezés során a megadott e-mail címre minden jelentkező automatikus visszaigazoló e-mailt kap saját Vizsgázói fiókjának létrejöttéről, és a fizetési módokról, ami vizsgahelyenként eltérő lehet. Jelentkezés után a vizsgadíjat át kell utalni a megadott számlaszámra és/vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni. Átutalás esetén annak igazolását a Vizsgázói fiók -> Pénzügyek menüpontba szükséges feltölteni. A jelentkezés csak a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat feltöltésével válik érvényessé. Amennyiben a befizetési bizonylat a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, a vizsgahely törli a jelentkezést.

A vizsgadíj visszatérítése

A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza.

A vizsgára jelentkező, de azon meg nem jelent vizsgázó befizetett vizsgadíja elvész, amennyiben a vizsgázó nem él a vizsgahalasztási lehetőséggel. Újabb vizsgára csak a vizsgadíj megismételt befizetésével jelentkezhet.

Amennyiben a vizsgázó halaszthatatlan ok miatt nem tud megjelenni a vizsgán, a vizsgahely írásos kérésre, annak mérlegelése alapján – kielégítő bizonyíték esetén – méltányosságból visszatérítheti a befizetett vizsgadíj 40%-át. Vizsgadíj visszatérítésére irányuló kérelem csak abban az esetben fogadható el, ha azt a vizsgázó legkésőbb a vizsga előtti napig jelzi a vizsgahelynek.

Halasztott vizsga vizsgadíja nem igényelhető vissza.

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás

Bővebb tájékoztatás a  Magyar Államkincstár honlapján olvasható:  Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás – Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (gov.hu)

A vizsgázó értesítése a vizsga időpontjáról és helyszínéről

A vizsgázók legkésőbb a vizsgaidőpont előtt 10 nappal a Vizsgázói fiókjukban elektronikusan értesülnek a vizsgabeosztásról (a beosztásról e-mail értesítőt is kapnak). Az értesítő tartalmazza a számítógép által generált vizsgázói azonosítót, továbbá pontos információkat az egyes vizsgarészek helyéről és időpontjáról, valamint a vizsgával és a vizsgán való részvétellel kapcsolatos tudnivalókat (pl. szabályok, szankciók, használható segédeszközök stb.).

loading
loading