Felülvizsgálati és újraértékelési kérelmek benyújtása

A vizsgaeredmények felülvizsgálatát a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § (3), (3a) és (3b) pontja szabályozza. A vizsgázók az eredmények közlésétől számított 15 napon belül élhetnek felülvizsgálati kérelemmel. A felülvizsgálati kérelem benyújtható a dolgozat megtekintésétől függetlenül is.

A vizsgázó kétfajta felülvizsgálati kérelmet nyújthat be:

  1. felülvizsgálati kérelemmel élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Ebben az esetben a felülvizsgálat ingyenes.
  2. kérheti az írásban teljesített vizsgadolgozatainak és szóbeli teljesítményének harmadik értékelő által történő újraértékelését. Az újraértékelés díjköteles. Az újraértékelés díja készségenként 4.500.- Ft. A díjbefizetési igazolást a kérelemhez mellékelni kell. Annak hiányában az újraértékelést a Vizsgaközpont nem végzi el.

A felülvizsgálati és újraértékelési formanyomtatvány letölthető a www.ecl.hu honlapról:

Felülvizsgálati/Újraértékelési kérelem űrlap letöltése

A kérelmet a Felülvizsgálati/Újraértékelési kérelem űrlapon a vizsgaeredmény közlésétől számított 15 napon belül a Vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelmet e-mailben kell küldeni. A felülvizsgálati és újraértékelési kérelem előterjesztési időpontjának az e-mail elküldésének napját tekintjük.

E-mail cím: ecl.inspection@inyk.pte.hu

Postacím: PTE Idegen Nyelvi Központ, 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet

A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati és újraértékelési kérelmekkel kapcsolatos részletes szakmai indokolást is tartalmazó döntését 15 napon belül hozza meg, és erről a vizsgázót levélben értesíti. Felülvizsgálati és újraértékelési kérelmek esetén a Vizsgaközpont a vizsgaeredményt módosíthatja. Az újraértékelési kérelem elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetén a Vizsgaközpont visszafizeti a vizsgázónak az adott készségre vonatkozó újraértékelési díjat, valamint gondoskodik a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításáról.

A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.

 

loading
loading