Felülvizsgálat

Felülvizsgálati kérelmét az itt letölthető nyomtatványon szíveskedjék legkésőbb az internetes eredményközlést követő tizenötödik napon eljuttatni az ECL központba postán és e-mailben az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: PTE Idegen Nyelvi Központ, 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet
e-mail cím: ecl@inyk.pte.hu

Beküldési határidő a vizsgaeredmények internetes közlése utáni tizenötödik nap. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját tekintjük. A kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül postán értesítjük a kérelmezőt a Felülvizsgálati Bizottság döntéséről.

loading
loading