Halasztás

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni: vizsgáját – külön kérelemre, halasztási díj ellenében – a következő vizsgaidőszakra halaszthatja. Az egyszer már elhalasztott vizsga ismételten nem halasztható.

Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgáját halaszthatja el a következő vizsgaidőszakra. Külön az írásbeli, illetve a szóbeli részvizsga, továbbá egyes készségek vizsgájának halasztására nem jogosult.

A halasztási kérelem benyújtásának határideje a vizsgát követő 10. nap.

A halasztás díja: 3000 Ft.

Benyújtandó dokumentumok:

  • a halasztási díj átutalását igazoló dokumentum

Banki átutalás:

  • Számlatulajdonos számlaszáma: 11731001-23135378
  • Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
  • Közlemény: 150126 ECL halasztás/vizsgázó neve

Benyújtás módja:

  • személyesen a választott vizsgahelyen
  • postai úton (PTE Idegen Nyelvi Központ, 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet)
  • e-mailben (ecl@inyk.pte.hu)
loading
loading