Országos nyelvi verseny 2024

Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány


VERSENYFELHÍVÁS

Országos Nyelvi Verseny
középiskolás diákoknak
2024

 

A Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány a Nemzetközi ECL Nyelvvizsgarendszer támogatásával 2024-ben, immár huszonegyedik alkalommal országos versenyt hirdet középiskolás, nyelveket szerető és tanulni vágyó fiataloknak angol és német nyelvből.

A verseny célja, hogy segítségével a diákok felmérhessék, hol állnak nyelvi ismereteikkel saját korosztályukban, tanulásra motiválja őket, a már középfokú nyelvvizsgával rendelkező fiatalokat pedig nyelvtudásuk fejlesztésére ösztönözze.

A versenyen részt vevő fiatalok az Európa Tanács által kiadott Közös Európai Referenciakeretben leírt ajánlásokkal összehangolt szintelőírások alapján, valós vizsgaszituációban, az ország számos pontján kijelölt, könnyen megközelíthető helyszíneken szervezett írásbeli fordulón vesznek részt.

A verseny mintegy próbavizsgának is tekinthető azok számára, akik a közeljövőben szeretnék letenni az ECL nyelvvizsgát, mert feladatai (tartalmilag és struktúrájukat tekintve részben, nyelvtanilag teljes egészében) megegyeznek az ECL nyelvvizsga feladataival.

Két kategóriában: középfokú (B2 szintű), illetve felsőfokú (C1 szintű) követelményrendszer szerint versenyeznek a fiatalok.

A nyelvi verseny részei:


Első forduló
:

Mindkét kategóriában hallott és olvasott szövegértési, valamint fogalmazásfeladatok megoldása szerepel.

A versenyzők a feladatokat szótár nélkül oldják meg.

Időpontja: 2024. február 23-24.

A versenyt szervező központok megválaszthatják a nekik megfelelő napot.

Helyszín:

A jelentkezők e-mailben névre szóló értesítést kapnak a verseny pontos helyéről (országosan kb. 20 versenyhelyszín lesz, ezek pontos megnevezése a verseny felhívás után alakul ki, és az ecl.hu honlapon megtalálható) és időpontjáról, valamint visszajelzést az eredményről.

Az első forduló eredményei 2024. március 14-től  megtekinthetők lesznek  https://ecl.hu/ honlapon.

Második forduló – döntő:

Az első forduló összesített eredménye alapján alakul ki a szóbeli döntő mezőnye. Ezen kategóriánként a 20 legjobb eredményt elérő versenyző vesz részt.

Az összesített írás- és szóbeli eredmény figyelembe vételével alakul ki a győztesek végső országos sorrendje.

Időpontja: 2024. március 27.   Személyesen Pécsett.

Az érintett versenyzők e-mailben névre szóló értesítést kapnak.

Díjak:

Angol és német nyelvből mindkét kategória első három helyezettje értékes jutalmakat kap. Az első tíz helyezett oklevelet kap. A verseny szponzorai díjakat és jutalmakat ajánlanak fel a legeredményesebben szereplő versenyzőknek.

A díjazottak a döntő napján 15 órakor az Idegen Nyelvi Központban tartandó ünnepélyes eredményhirdetés keretében vehetik át nyereményeiket.

Nevezési feltételek:

Nevezhet minden középiskolás diák (14 és 20 év között), aki NEM kéttannyelvű tagozaton tanulja az adott nyelvet, és aki nem az adott nyelv nyelvterületén született, illetve élt huzamosabb ideig. Szeretnénk kérni, hogy az a diák, aki otthon azt a nyelvet használja, amelyen szeretné megmérettetni magát, a verseny „fair play” íratlan szabályait figyelembe véve, ne jelentkezzen! A jelentkezés feltétele, hogy a nevezett szinten még ne rendelkezzen a diák nyelvvizsgával.

Nevezési díj: 8000 Ft

Nevezési díj utalása:

A nevezési díjat a következő számlaszámra kell befizetni: Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány 10102440-48186400-00000005 (a közleményben jelenjen meg: név és nyelvi verseny)

Nevezési határidő: 2024. február 5.

Jelentkezés: on-line jelentkezés

További információ:

PTE Idegen Nyelvi Központ: nyelviverseny@pte.hu * Tel: 72/501-500/22131

loading
loading