Értékelés

A vizsgázók teljesítményét értékelésében minden készség esetében két értékelő értékeli. A vizsgázó minden készségből maximum 25 vizsgapontot szerezhet. Az értékelés során a részben helyes válaszokért részpontok nem adhatók.

Vizsgarészek és pontértékük:

Írásbeli részvizsga Vizsgapontok
Olvasáskészség 25 pont
Íráskészség 25 pont
Szóbeli részvizsga
Beszédértés 25 pont
Beszédkészség 25 pont

 

OLVASÁSKÉSZSÉG

Az olvasáskészség feladatlapok 20 itemet tartalmaznak, az egyes itemek pontértéke 1,25 pont.

Az értékelés során a részben helyes válaszokért részpontok nem adhatók. Amennyiben a válasz olyan elemet tartalmaz, ami nem része a helyes válasznak, az adott válasz hibásnak minősül. A felesleges elemeket tartalmazó bemásolt szöveg(rész) szintén hibás válasznak minősül.

 

ÍRÁSKÉSZSÉG

Az íráskészség vizsgateljesítmények értékelése értékelési skálák segítségével öt értékelési kritérium alapján történik.

Az íráskészség vizsgán a vizsgázó minden értékelési szempontra értékelőnként és feladatonként maximálisan 5 pontot kaphat. Így az íráskészség vizsgarészben a maximálisan elérhető feladatpont 100 pont. A két értékelő által adott pontok számítógépes rögzítése után a számítógépes program számtani középérték számításával határozza meg a vizsgapontokat.

Az íráskészség értékelési kritériumai a következők:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)
Írásbeliség (szövegtagolás, központozás és helyesírás)
Szókincs (terjedelem és változatosság)
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat)
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

 

BESZÉDÉRTÉS

A beszédértés feladatlapok 20 itemet tartalmaznak, az egyes itemek pontértéke 1,25 pont.

Az értékelés során a részben helyes válaszokért részpontok nem adhatók. Amennyiben a válasz olyan elemet tartalmaz, ami nem része a helyes válasznak, az adott válasz hibásnak minősül.

 

BESZÉDKÉSZSÉG

A beszédkészség vizsgateljesítmények értékelése értékelési skálák segítségével öt értékelési kritérium alapján történik.

A beszédkészség vizsgán a vizsgázó minden értékelési szempontra maximálisan 5 pontot kaphat. Így a beszédkészség vizsgarészben maximálisan elérhető vizsgapont 25 pont.

 

A beszédkészség értékelési kritériumai a következők:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága)
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága)
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat)
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

A beszédkészség vizsgarészben a két értékelő egymástól függetlenül értékel. A vizsga után a vizsgáztatók közös pontszámot állapítanak meg.

 

 

loading
loading