Értékelés

Sikeres komplex vizsga:

egy vizsgaidőszakon belül mind a négy mért készségből minimum 40%-os teljesítmény, és a négy készség eredményének minimum 60%-os átlaga esetén.

 Például:

40% írásbeli vizsga átlag + 80% szóbeli vizsga átlaga = SIKERES KOMPLEX VIZSGA!

vagy

45% bármelyik készség + 60% bármelyik készség + 60% bármelyik készség + 75% bármelyik készség = 60% = SIKERES KOMPLEX VIZSGA

Sikeres írásbeli vagy szóbeli vizsga:

az adott részvizsgához tartozó két készségből minimum 40%-os teljesítmény, és a két készség eredményének minimum 60%-os átlaga esetén.

A változás kizárólag a 2016. decemberi időszaktól kezdődően érvényes, visszamenőleges hatálya nincs. Az újfajta eredményszámítás csak az egy vizsgaidőszakon belül letett komplex vizsgára vonatkozik, külön vizsgaidőszakban letett írásbeli és szóbeli vizsgarészek nem kompenzálhatják egymást.

A mért készségek és pontértékük
Szóbeli vizsga Nyers pontok
Beszédértés 25 pont
Beszédkészség 25 pont
Írásbeli vizsga
Íráskészség 25 pont
Olvasáskészség 25 pont
Elérhető maximum (2×50 pont): 100 pont

 

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok (A beszédkészség értékelési szempontjai):

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

 

Az írásbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok (Az íráskészség értékelési szempontjai):

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

 

A készségenként elért pontszámokat számítógépes rendszerünk külön-külön százalékká alakítja át. Az írásbeli, valamint a szóbeli vizsga eredménye az adott vizsgát alkotó két készség feladatainak megoldásáért kapott pontok százalékban kifejezett átlaga.

loading
loading