Minőségbiztosítás

A nyelvvizsgáztatás folyamatszerű követelményei

A vizsgafolyamatban az alábbi, időben egymást követő 10 szakasz különíthető el:

  1. Feladatterv; vázlatok elkészítése.
  2. A vizsgaközpont munkatársaiból álló szakbizottság elbírálja a feladatokat. A feladatterveket a bírálók értekezlet(ek) során vitatják meg. A feladatfejlesztők végrehajtják a javasolt módosításokat, kidolgozzák a feladatokat, vagy ha a bizottság nem fogadta el a feladatokat, újakat készítenek. Szükség esetén a bizottságot újra összehívják a módosított feladatok ismételt elbírálására.
  3. A feladatok fejlesztésének bizottsági ellenőrzése.
  4. A feladatok kísérleti jellegű kipróbálása, a próba eredményeinek elemzése.
  5. Szakbizottsági döntés a feladatok további módosításáról a próba eredményei alapján. A változtatások végrehajtásának ellenőrzése. A szerkesztési, nyelvi, tipográfiai hiányosságok feltárása, javítása.
  6. A kész vizsgaanyag sokszorosítása, titkosítása. A vizsgáztatók, értékelők felkészítése az adott feladatok értékelésére.
  7. A vizsga lefolytatása, a feladatok értékelése.
  8. A vizsga működésének nyomon követése: az együttkezelt eredmények (adatok, megoldások, részeredmények) elemzése annak megállapítása céljából, hogy a vizsgafeladatok szakmai szempontból beváltak-e, az elvárt módon mértek-e. A vizsgázók, vizsgáztatók visszajelzéseinek elemzése, értékelése.
  9. Az eredmények összesítése, a vizsgaeredményekre vonatkozó döntés előkészítése. A gyengén mérő feladatok szükség szerinti módosítása a későbbi felhasználás céljából.
  10. A vizsgabizottság testületi döntése a vizsgaeredményekről, valamint az eszközök, a vizsgafolyamat esetleges módosításáról.
loading
loading