Fogyatékkal élő vizsgázók vizsgáztatása

esely

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az ECL Vizsgaközpont a 137/2008 V.16. (Korm.rend. 8.§ f.) szerint a fogyatékkal élő személyek számára a fogyatékosságuknak megfelelő vizsgakörülményeket teremt. Valamennyi vizsgahely megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő vizsgázók is részt vehessenek a vizsgán, ezért a vizsgatermeket úgy választják meg, hogy azok közül legalább egy terem akadálymentesített legyen. A fogyatékkal élő vizsgázók, amennyiben fogyatékosságukat (orvos)szakértői véleménnyel alátámasztják, egyedi eljárásra jogosultak.

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63.§ 2. pontjában megfogalmazott módon igazolt sajátos nevelési igény esetén a sajátos nevelési igényű vizsgázó az ECL vizsgahelyhez benyújtott írásos kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhat. A sajátos nevelési igény státusz igazolásaként kizárólag a Megyei Szakértői Bizottságok, illetve az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat és jogelődje, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény által kiállított igazolások fogadhatók el.

Az egyedi eljáráshoz szükséges kérelem nyomtatott formában elérhető a vizsgahelyeken és az ECL Vizsgaközpontban, valamint elektronikusan az alábbi linken:

<<<< Kérelem egyedi eljárásra nyomtatvány letöltése >>>>

Az egyedi eljárásra vonatkozó kérelmet csak akkor áll módunkban elfogadni, ha azt az (orvos)szakértői véleménnyel együtt a vizsgára jelentkezés határidejéig feltölti a regisztrációkor létrehozott Vizsgázói fiókjába. A kérelemben a vizsgázó megfogalmazhatja, hogy milyen segítségre van szüksége a vizsgán, illetve jelezheti a laptop használatra vonatkozó igényét.

Utólagosan leadott (orvos)szakértői vélemény alapján egyedi eljárás nem igényelhető. Ez esetben csak arra van lehetőség, hogy a vizsgázó díjmentesen halaszthatja vizsgáját a következő vizsgaidőszakra.

Az egyedi eljárás engedélyezéséről az (orvos)szakértői vélemény alapján az ECL Vizsgaközpont esélyegyenlőségi referense dönt. Döntéséről értesíti az érintett vizsgahelyet a vizsgabeosztás elkészítésének határidejéig.

Az egyedi eljárásra irányuló kérelmeket az ECL Vizsgaközpont lehetőségeihez mérten személyre szabottan kezeli. A vizsgakörülmények meghatározásakor figyelembe veszi egyrészt az (orvos)szakértői véleményben megfogalmazott diagnózist, másrészt a vizsgázó által leírt egyéni kéréseket.

Az ECL Vizsgaközpont az egyedi eljárás keretein belül az alábbi módosításokat biztosítja:

Diszlexia és/vagy diszgráfia esetén a vizsgázó a megfelelő olvashatóság érdekében az olvasás- és íráskészség, valamint a beszédértés vizsgarészekben speciális formátumú vizsgaanyagot kap. A feladatok világossárga papíron, nagyobb betűmérettel és 1.5 sorközzel, speciális betűtípussal (Dyslexie font), valamint sorkizárás nélkül szerkesztve szerepelnek a feladatlapon. Az írásban teljesített vizsgarészek időtartama 30%-kal meghosszabbítható.

Diszgráfiás vizsgázó esetén, amennyiben a szakvélemény ezt indokolja, a vizsgázó internet kapcsolat nélküli laptopon írhatja meg a feladatot, és laptopján elektronikus szótárt használhat.

Halláskárosodás esetén a beszédértés szövege kettő helyett három alkalommal kerül lejátszásra. Lehetőség van fejhallgató igénybevételére, illetve kérhető egy külön teremben történő hangos lejátszás is. Kifejezetten súlyos hallássérülés esetén (orvosi szakvélemény alapján) kérésre felolvasó szaktanárt biztosít a vizsgahely, így téve lehetővé a szájról olvasást. A vizsgahely a szaktanárt az összeférhetetlenség szabályait figyelembe véve biztosítja. A beszédkészség vizsgarészen a vizsgázó vizsgázótárs nélkül vizsgázhat.

Látássérült vizsgázó esetén a Vizsgaközpont speciális formátumú vizsgaanyagot készít: a feladatok nagyobb (megválasztható) betűmérettel és sorközzel, valamint Verdana betűtípussal szerepelnek. Az írásban teljesített vizsgarészek időtartama 30%-kal meghosszabbítható.

Vak vizsgázónak a beszédértés vizsgarészen szaktanár állhat rendelkezésére, aki lejátssza a felvételt, majd felolvassa a kérdéseket. A szaktanárt az összeférhetetlenség szabályait figyelembe véve a vizsgahely biztosítja. Az írásban mért készségek esetén a vizsgázónak rendelkeznie kell internet kapcsolat nélküli saját laptoppal. A beszédkészség vizsga önálló témakifejtés részében vak vizsgázó esetén az ECL Vizsgaközpont a képi stimulustól eltekint, a vizsgázó szóban ismertetett témáról fejti ki a véleményét.

Mozgáskoordinációs zavar esetén a vizsgázó számára megengedett az internet kapcsolat nélküli saját laptop használata. Ebben az esetben papír formátum helyett a Vizsgaközpont elektronikus formában biztosítja a feladatsort. Az írásban teljesített vizsgarészek időtartama 30%-kal meghosszabbítható.

Az egyéb fogyatékkal élőket a törvényben előírtaknak megfelelő igazolás esetén, a Vizsgaközpont egyénileg kialakított eljárásokkal segíti a vizsga letételében.

Egyedi eljárás esetében nem történik tartalmi módosítás a vizsgaanyagban. A módosítás kizárólag formai.

Megjegyzés: Az Nkt 4.§ 3. szerint definiált beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség nem minősül sajátos nevelési igénynek. Míg a sajátos nevelési igény gyűjtőfogalomban definiáltak fogyatékossági kategóriák (Nkt 4.§ 25. szerint), a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség nem fogyatékosság, így ennek alapján a nyelvvizsgán egyedi eljárás nem kérhető.

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel kapcsolatos szakértői véleményt a 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 11.§ szerint a pedagógiai szakszolgálatok járási tagintézményei állítják ki, fentiekből következően az itt kiállított szakértői véleményekben foglalt többletkedvezmények nyelvvizsgáztatás során nem érvényesíthetők, mivel nem fogyatékosságon alapulnak.

loading
loading