Hibás bizonyítvány cseréje vagy javítása

 

Amennyiben az államilag elismert bizonyítvány hibás adatot tartalmaz, a vizsgázó kérésére az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH NYAK) a hiba jellegétől függően új bizonyítványt (pl. névelírás esetén a bizonyítvány kiállításától számított egy éven belül, nem- és névváltozás, születési név változása esetén) vagy hatósági igazolást (pl. második keresztnév hiánya, hibás születési hely, hibás születési idő esetén) állít ki.

A hatósági igazolás iránti kérelmet közvetlenül az OH NYAK-nak kell benyújtani.

További információ: https://nyak.oh.gov.hu/doc/hibajavit.asp

Amennyiben a hiba jellege új bizonyítvány kiállítását teszi lehetővé (névelírás esetén a bizonyítvány kiállításától számított egy éven belül, nem- és névváltozás, születési név változása esetén), az új államilag elismert bizonyítvány kiállítási kérelmét az ECL Vizsgaközpontba kell benyújtani. A bizonyítvány kiállításának költségeit a tévesztő fél (vizsgázó vagy vizsgahely) fizeti.

Hibás adatot tartalmazó ECL nemzetközi vizsgabizonyítvány esetén a Vizsgaközpont új nemzetközi bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány kiállításának költségeit a tévesztő fél (vizsgázó vagy vizsgahely) fizeti.

Az újragyártás díja:

  • csak a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén 4000.-Ft
  • az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén 5000.-Ft

Benyújtandó dokumentumok:

  • eredeti, hibás bizonyítvány(ok)
  • szükség esetén fizetendő díj átutalását igazoló dokumentum

Banki átutalás:

  • Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
  • Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
  • Közlemény: 150057 ECL hibás bizonyítvány

Benyújtás módja:

  • postai úton (PTE Idegen Nyelvi Központ, 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet)
  • személyesen az ECL Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán (PTE Idegen Nyelvi Központ, 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet)

Az újragyártás folyamata a fenti dokumentumok beérkezését követően indul el. Az ügyintézési idő a beérkezéstől számított 30 nap.

 

loading
loading