Vizsgáztatói visszajelzés

VIZSGÁZTATÓI VISSZAJELZÉS

AZ ECL BESZÉDKÉSZSÉG VIZSGÁRÓL


Tisztelt Vizsgáztatók!

Kérjük, segítsék az ECL Vizsgaközpont munkáját az alábbi kérdőív kitöltésével!

Vizsganyelv:

Vizsgaszint:

Név:

A feladatmegadáshoz kapcsolódó kérdések:

Sikerült-e oldani a vizsgadrukkot a bevezető beszélgetéssel?
(1 – egyáltalán nem – 5 – teljes mértékben)

12345

Általában érthetőek voltak-e a feladatok:
1. Irányított beszélgetés IgenNem
2. Önálló témakifejtés képmontázsok alapján: IgenNem

Ha nem, kérjük, indokolja meg:

A témák hátrányosan érintették-e, ill. előnyben részesítették-e a vizsgázók egyes csoportjait a lent felsorolt 4 szempont alapján?

1. Irányított beszélgetés, 2. Önálló témakifejtés képmontázsok alapján:

Kor:
1. rész: IgenNem
2. rész: IgenNem

Nem:
1. rész: IgenNem
2. rész: IgenNem

Anyanyelv:
1. rész: IgenNem
2. rész: IgenNem

Kulturális és etnikai hovatartozás:
1. rész: IgenNem
2. rész: IgenNem

Ha igen, kérjük, indokolja meg:

Irányított beszélgetés (párbeszéd a vizsgázótárssal)

A kérdésekkel sikerült-e ösztönözni a vizsgázók közötti gondolatcserét? IgenNem

Ha nem, kérjük, indokolja meg:

Önálló témakifejtés képmontázs alapján:

Segítették-e a képek az önálló témakifejtést? IgenNem

Ha nem, kérjük, indokolja meg:

A vizsga körülményeivel kapcsolatos kérdések
Kérjük, értékeljék a beszédértés vizsgarész szervezési feltételeit:

A vizsgahely munkatársaival való kommunikáció

Technikai feltételek

Vizsgaterem

Egyéb megjegyzései, javaslatai a beszédkészség vizsgával kapcsolatosan:

Köszönjük segítségét!

loading
loading