Gyakorlati tudnivalók

ECL nyelvvizsga: Fontos tudnivalók vizsgázóknak
Az alábbiak a vizsga lebonyolítása és sikeressége érdekében rendkívül fontosak.
Kérjük, olvassa el őket figyelmesen!

 • Ellenőrizze vizsgája pontos helyét és idejét még a vizsga napját megelőzően.
 • Nyelvvizsga értesítőjét kérjük, feltétlenül hozza magával a vizsgára. Ellenőrizze a rajta szereplő személyes adatokat, és amennyiben hibát talál, kérjük, jelezze e-mail-ben legkésőbb a vizsga előtti napon a vizsgahelynek, ahova jelentkezett. Elérhetőségüket ld. www.ecl.hu honlap Vizsgahelyek menüpont alatt.
 • Érkezzen pontosan, legkésőbb a vizsga kezdete előtt 20 perccel.
 • Hozza magával érvényes arcképes igazolványát (személyi igazolvány, útlevél). Ennek hiányában a vizsgahely az érintett személy vizsgáztatását köteles megtagadni. Diákigazolványt nem fogadunk el.
 • Asztalán – a vizsga teljes időtartama alatt – kizárólag a vizsgaanyag, a megoldáshoz szükséges eszközök, továbbá az érvényes arcképes igazolványa lehetnek.
 • Mobiltelefonját a vizsga teljes időtartama alatt tartsa kikapcsolva.
 • A vizsgarészek alatt a vizsgázótársakkal beszélni, őket zavarni szigorúan tilos.
 • Másolás, puskázás, nem megengedett eszköz használata, vagy arra irányuló szándék, minden esetben a vizsgáról való kizárást vonja maga után.
 • Hozzon magával legalább kettő kék vagy fekete tollat. Az írásbeli feladatlapokon kizárólag golyóstoll (kék vagy fekete színű) használata engedélyezett.
 • Az íráskészség (fogalmazás) vizsgarészben egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótár engedélyezett, kivétel tematikus szótár. Szótárt a Vizsgázónak kell magával hoznia, azt a vizsgahely nem biztosítja! Továbbá kézzel írott jegyzetek, szószedetek sem használhatók.
 • Hallgassa figyelmesen a vizsgafelügyelőt és kövesse utasításait. Azonnal jelezze a felügyelőnek, ha úgy érzi, nem a megfelelő vizsgaanyagot kapta, esetleg a vizsgaanyag nem teljes, vagy olvashatatlan.
 • Olvassa el figyelmesen a feladatlapon szereplő utasításokat és pontosan kövesse azokat.
 • Amennyiben a vizsga ideje alatt kétsége lenne tennivalóit illetően, kézfeltartással jelezze a felügyelőnek. A feladat megoldásához konkrét segítséget azonban nem kérhet, illetve a felügyelő nem adhat.
 • A vizsgatermet csak a felügyelő engedélyével hagyhatja el. A vizsgatermek közelében kérjük, ne hangoskodjon.
 • Amennyiben olyan rendellenességet tapasztal, amely a vizsga szabályos és eredményes lebonyolítását befolyásolja, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a teremfelügyelőnek, valamint kérje az esemény vagy körülmény jegyzőkönyvezését.
 • A vizsgaeredmények (szóbeli és írásbeli egyaránt) a vizsgát követő 30 nap múlva a vizsgakód és jelszó megadásával a Vizsgázói oldalon érhetők el. A Vizsgázói oldalra honlapunk (www.ecl.hu) Vizsgázói oldal menüpontjában léphet be.
 • Ügyfélszolgálatunknak nem áll módjában az eredményekről telefonon felvilágosítást adni.
 • Sikeres vizsga esetén az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítványt előreláthatólag az eredmények közzétételétől számított legkorábban 1 hónap múlva bocsátjuk a vizsgázók rendelkezésére.
 • A jelentkezési lapon (vagy on-line jelentkezéskor) rosszul megadott adatok miatt hibásan kiállított nyelvvizsga-bizonyítvány javítását a vizsgaidőponttól számított egy éven belül lehet kérni. A hibás bizonyítvány újranyomtatásának eljárási díjairól a www.ecl.hu honlapon tájékozódhat. Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ az államilag elismert bizonyítványt csak abban az esetben gyártatja újra, ha a hiba a vizsgázó nevében van (ez alól kivétel, ha pl. a második keresztnév hiányzik). Minden más esetben ún. hatósági igazolást állít ki a Hivatal, amelyben helyesbíti a téves adatot. További részleteket ld.: www.nyak.hu, vagy www.ecl.hu Nyomtatványok Hibás bizonyítvány cseréje menüpont alatt.
 • A teljes vizsgaszabályzatot megtalálja a www.ecl.hu honlapon.

 FONTOS: A Vizsgaszabályzatban és jelen Tudnivalókban foglalt szabályok megsértése a vizsgáról való kizárást vonja maga után! Köszönjük megértését és együttműködését!

loading
loading