Gyakorlati tudnivalók

ECL nyelvvizsga: Fontos tudnivalók vizsgázóknak
Kérjük, olvassa el őket figyelmesen!

 • Ellenőrizze vizsgája pontos helyét és idejét még a vizsga napját megelőzően.
 • Kérjük, a nyelvvizsga értesítőjét feltétlenül hozza magával a vizsgára. Ellenőrizze a rajta szereplő személyes adatokat, és amennyiben hibát talál, kérjük, jelezze e-mail-ben legkésőbb a vizsga előtti napon a vizsgahelynek, ahova jelentkezett. Elérhetőségüket ld. ECL vizsgahelyek menüpont alatt.
 • Érkezzen pontosan, legkésőbb a vizsga kezdete előtt 20 perccel.
 • Hozza magával érvényes fényképes dokumentumát (személyi igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély, jogosítvány). Diákigazolványt nem fogadunk el.
 • Asztalán – a vizsga teljes időtartama alatt – kizárólag a vizsgaanyag, a megoldáshoz szükséges eszközök, továbbá az érvényes arcképes igazolványa lehetnek.
 • Mobiltelefonját a vizsga teljes időtartama alatt tartsa kikapcsolva.
 • A vizsgarészek alatt a vizsgázótársakkal beszélni, őket zavarni szigorúan tilos.
 • Másolás, puskázás, nem megengedett eszköz használata, vagy arra irányuló szándék minden esetben a vizsgáról való kizárást vonja maga után.
 • Hozzon magával legalább kettő kék vagy fekete tollat. Az írásbeli feladatlapokon kizárólag golyóstoll (kék vagy fekete színű) használata engedélyezett.
 • Az íráskészség (fogalmazás) vizsgarészben általános egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótár engedélyezett. Tematikus szótár a vizsgán nem használható. Továbbá kézzel írott jegyzetek, szószedetek sem használhatók. Szótárt a vizsgázónak kell magával hoznia, azt a vizsgahely nem biztosítja.
 • A vizsga folyamán hallgassa figyelmesen a vizsgafelügyelőt és kövesse utasításait. Azonnal jelezze a felügyelőnek, ha úgy érzi, nem a megfelelő vizsgaanyagot kapta, esetleg a vizsgaanyag nem teljes vagy olvashatatlan.
 • Olvassa el figyelmesen a feladatlapon szereplő utasításokat, és pontosan kövesse azokat.
 • Amennyiben a vizsga ideje alatt kérdése lenne tennivalóit illetően, kézfeltartással jelezze a felügyelőnek. A feladat megoldásához konkrét segítséget azonban nem kérhet, illetve a felügyelő nem adhat.
 • A vizsgatermet csak a felügyelő engedélyével hagyhatja el. Kérjük, a vizsgatermek közelében ne hangoskodjon.
 • Amennyiben olyan rendellenességet tapasztal, amely a vizsga szabályos és eredményes lebonyolítását befolyásolja, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a teremfelügyelőnek, valamint kérje az esemény vagy körülmény jegyzőkönyvezését.
 • A Vizsgaközpont a vizsgaeredményeket az írásbeli vizsga időpontjától számítva legkésőbb a 30. napon elérhetővé teszi. Minden vizsgázót e-mailben értesít, amikor a Vizsgázói fiókjában elérhetőek a vizsgaeredmények.”
 • Az ECL Vizsgaközpont az eredményekről telefonon nem ad felvilágosítást.
 • Sikeres vizsga esetén az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítványt előreláthatólag az eredmények közzétételétől számított legkorábban 1 hónap múlva bocsátjuk a vizsgázók rendelkezésére.
 • A jelentkezéskor rosszul megadott adatok miatt hibásan kiállított bizonyítvány javítását a vizsgaidőponttól számított egy éven belül lehet kérni. Amennyiben az államilag elismert bizonyítvány hibás adatot tartalmaz, a vizsgázó kérésére az OH NYAK a hiba jellegétől függően új bizonyítványt (pl. névelírás esetén a bizonyítvány kiállításától számított egy éven belül, nem- és névváltozás, születési név változása esetén) vagy hatósági igazolást (pl. második keresztnév hiánya, hibás születési hely, hibás születési idő esetén) állít ki. További részleteket ld.: www.nyak.hu, vagy www.ecl.hu honlapon a Hibás bizonyítvány cseréje menüpont alatt.
 • A teljes vizsgaszabályzatot megtalálja a www.ecl.hu honlapon.

FONTOS: A Vizsgaszabályzat-ban és jelen Tudnivalók-ban foglalt szabályok megsértése a vizsgáról való kizárást vonja maga után! Köszönjük megértését és együttműködését.

loading
loading