Megtekintés

A vizsgázó – kiskorú vizsgázó esetén a vizsgázó és annak törvényes képviselője – minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatát, a feladatmegadással és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint a beszédkészség teljesítményének értékelését, ill. az Infotv. 15. § alapján a beszédkészség vizsgájának hangfelvételét előre egyeztetett időpontban megtekintheti, ill. meghallgathatja.

A kérelmet a Megtekintési kérelem űrlapon a vizsgaeredmény közlésétől számított 15 napon belül a vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani e-mailben (ecl.inspection@eclexam.eu). Ugyanezen időtartamon belül sort kell keríteni a megtekintésre, ill. meghallgatásra.

A megtekintés kizárólag előre egyeztetett időpontban, Pécsett, a Vizsgaközpontban, szakmai konzultációval egybekötve történik. A konzultáció díja 5.000 Ft. A díjat nyugta ellenében a megtekintés napján a Vizsgaközpontban kell befizetni.

Helyszín: PTE Idegen Nyelvi Központ, 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet

A megtekintéshez rendelkezésre álló idő 45 perc. A megtekintés során a vizsgázó saját megoldásairól kézzel írott másolatot készíthet. A meghallgatás során a vizsgázó szóbeli megnyilatkozásairól jegyzetet készíthet. A vizsgázó elektronikus módon (fénymásoló, telefon stb. segítségével) sem az írásbeli feladatról, sem a beszédkészség hangfelvételről nem készíthet másolatot.

loading
loading