Megtekintés

A vizsgázó, valamint kiskorú vizsgázó esetén annak törvényes képviselője a vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatát, a feladatmegadással és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint a beszédkészség teljesítményének értékelését, ill. az Infotv. 15. § alapján a beszédkészség vizsgájának önálló témakifejtés részéről készült hangfelvételét előre egyeztetett időpontban megtekintheti, ill. meghallgathatja.

A megtekintési formanyomtatvány letölthető a www.ecl.hu honlapról:

Megtekintési kérelem űrlap letöltése

A kérelmet a Megtekintési kérelem űrlapon a vizsgaeredmény közlésétől számított 15 napon belül a vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani e-mailben vagy levélben. Ugyanezen időtartamon belül sort kell keríteni a megtekintésre ill. meghallgatásra.

E-mail cím: ecl@inyk.pte.hu
Postacím: PTE Idegen Nyelvi Központ, 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet

A megtekintés kizárólag előre egyeztetett időpontban, Pécsett, az ECL Vizsgaközpontban, szakmai konzultációval egybekötve történik. A megtekintés díja 2.000.- Ft. A díj nyugta ellenében a megtekintés napján az ECL vizsgaközpontban, helyben fizetendő.

A megtekintéshez rendelkezésre álló idő 45 perc. A megtekintés során a vizsgázó saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. A meghallgatás során a vizsgázó szóbeli megnyilatkozásairól jegyzetet készíthet. A vizsgázó elektronikus módon (fénymásoló, telefon stb. segítségével) sem az írásbeli feladatról, sem a beszédkészség vizsgafelvételről nem készíthet másolatot.

loading
loading