Szóbeli minta

Az ECL szóbeli vizsga forgatókönyve

Az OH NYAK hatályos Akkreditációs kézikönyve alapján

  1. A vizsgáztatók fényképes dokumentumok alapján ellenőrzik a vizsgázók személyazonosságát.
  2. A vizsgázók a szóbeli vizsga megkezdésekor célnyelven rövid tájékoztatást kapnak a vizsga menetéről.
  •  A vizsgáról hangfelvétel készül.
  • A vizsgázó pár tagjai megegyeznek, hogy melyikük fog húzni a vizsgatémákat jelölő számozott kártyákból.

 1. rész: Bemutatkozás – ráhangoló vizsgarész – nem kerül értékelésre

 2. rész: Irányított beszélgetés – informális eszmecsere

Az irányított beszélgetés előtt a vizsgáztató megkéri a már korábban kiválasztott vizsgázót, hogy húzzon egy kártyát. A kártyán lévő szám alapján a vizsgáztató a számítógépes témajegyzékben megkeresi a húzott sorszámú témát és a hozzá tartozó képet.

  •  A témát és a témához kapcsolódó kérdéseket ismerteti a vizsgázókkal.

 3. rész: Önálló témakifejtés képmontázs alapján

A vizsga részletes leírása: https://ecl.hu/vizsgareszek/

Beszédkészség – mintavideók

Angol nyelv
B1 szint
B2 szint
C1 szint

Német nyelv
A2 szint
B1 szint
B2 szint
C1 szint

Magyar nyelv
A2 szint
B1 szint
B2 szint
C1 szint

 

 

loading
loading