Magyar mint idegen nyelv

 

The Foreign Language Centre at the University of Pécs, Hungary, constructs the ECL tests in Hungarian language and organises the administration of the exams worldwide. The exam measures general written and oral language ability used in everyday discourse based on the achievement of communicative goals at varying degrees of complexity, in line with the scopes and topics recommended by the CEFR. The FLC offers the ECL exams at four levels (CEFR A2, B1, B2, C1).
The Centre is responsible for assessing and providing certification of students’ knowledge of Hungarian. The official certificates of Hungarian as a foreign language are valid for enrolment in Hungarian universities and colleges. Among the examination sites there are universities, Hungarian Culture Centres, heritage language schools and other educational institutions. The Foreign Language Centre is involved in conducting research in Hungarian as a foreign language, training item writers and oral assessors, and providing in-service teacher training courses.
 

Kányádi Sándor Magyar Iskola
San Francisco (USA, California)
http://sfcserkesz.org/hu/school.php

Tóthné Kollár Katalinnal beszélgettem.

Bemutatná dióhéjban, hogy milyen a magyar nyelvi oktatás helyzete Önöknél San Francisco-ban és egyáltalán Kaliforniában?

− Magyar iskolánk az 1960-as évek közepe óta működik a San Francisco-i öböl környékén. Két éve vettük fel Kányádi Sándor nevét. Származásnyelv tanításával foglalkozunk. Célunk: a magyar nyelvi készségek és kultúra oktatása az itt élő, magyar származású gyermekek számára. Az öböl környékén, Walnut Creek-ben néhány éve működik egy másik iskola is. Kalifornia más nagyvárosaiban, Los Angeles-ben és San Diego-ban is találunk hétvégi magyar iskolát.  Ezen túl a Kaliforniai Egyetem két városban, Berkeley-ben és Los Angeles-ben ajánl kezdő szintű magyar nyelvórákat.

­Érdekelne, hogy tudnak-e egymásról a magyar közösségek. Van-e valamilyen magyar oktatói szervezetük?

− A San Francisco környéki magyar szervezetek, köztük a Katolikus Misszió, a Református Egyház, az Eszterlánc néptánccsoport, a cserkészcsapatok és az iskolák évente egyszer tartanak egy kerekasztal megbeszélést, aminek a célja elsősorban a kulturális programok időpont-egyeztetése. Oktatóként a nagy távolságok ellenére is igyekszünk aktívan részt venni az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója (AMIT) rendezvényein, ahol a kapcsolattartás mellett módszertani előadásokra is sor kerül. Tízfős lelkes és képzett, önkéntes tanárokból álló tantestületünk módszertani továbbképzésére megragadunk minden lehetséges alkalmat, legyen az online tanfolyam Győrött, Pécsett vagy magyarországi szakember vendégül látása egy hétvégére.

Mi jellemzi azokat a tanulókat, akik Önöknél tanulnak magyarul? Hány évesek, mi a motivációjuk, mikor érkeztek Kaliforniába?

           − A szülőkkel együtt azt szeretnénk elérni, hogy az itteni magyar közösség gyermekei helyesen tudjanak magyarul beszélni, írni és olvasni, hogy a világban bárhol megtalálják a helyüket a magyarok közösségében. 4-től 14 éves korig várjuk a diákokat.  Közülük páran csak néhány éve érkeztek Magyarországról, de többségük második, harmadik generációs szülők gyermekei. Sok az olyan kétnyelvű család is, ahol nem a magyar az otthon nyelve. Mindannyiukat összefűzi azonban, hogy meg akarják tartani elődeik anyanyelvét, és ezért hajlandóak kéthetente vasárnap délután eljönni az iskolába és cserkészetre.  

Mi jellemzi a tanulói korosztályokat, a nyelvi tudásukat és nyelvtanulási igényeiket?

− Diákjaink négyéves korban kezdenek az óvodában, majd hatévesen az iskolaelőkészítő osztályba kerülnek. Ezután korosztályuknak és nyelvi szintjüknek megfelelően egymásra épülő osztályokban tanulják a nyelvet, majd irodalmat, történelmet és földrajzot is. Az ünnepekről és a népi hagyományokról sem feledkezünk meg. Az iskolai órák után, a cserkészfoglalkozás alatt a gyermekek továbbra is a magyar nyelvet használják a kézművesség vagy a népi játékok során. Így tudunk erős nyelvi közösséget létrehozni. 15-18 évesen diákjaink általában vezető szerepet töltenek be a cserkészcsapatban. Az ECL nyelvvizsgát ennek a korosztálynak javasoljuk, ezzel is szorgalmazva, hogy tovább fejlesszék nyelvi készségeiket. Mi segítünk a felkészülésben.

A nyelvvizsga megszerzésének általában valamilyen nagyon gyakorlati oka szokott lenni, például a bizonyítvány szükséges egy-egy előírás miatt (pl. tanulmányok, munka). Ugyanakkor eredeti célja a nyelvtudás „megmérettetése”. Önöknél miért van igény az ECL magyar vizsgájára?

− Fontosnak tartom a „nyelvtudás megmérettetését”, különösen azért mert a vizsgára való felkészülés során nyelvi tudatosság alakul ki a fiatalokban, ami későbbi életükben is elkíséri őket. Természetesen a sikeres vizsga gyakorlati eredménye is vonzó. Az egyetemi kredit és a pályázatokhoz benyújtható nyelvvizsga motiváló hatása tagadhatatlan. Sokuk számára a magyarországi továbbtanulás is elérhető cél. Most a járvány miatt elmaradt a vizsga, de majd legközelebb…

Hogyan látják a vizsgánkat? Vannak-e nehezebb készségek vagy feladattípusok? Esetleg valamelyik szint megszerzése nehezebbnek tűnik-e az Önöknél tanuló magyar tanulói csoportok számára?

− Gondolom, nem vagyunk vele egyedül, hogy az aktív íráskészség-vizsgarész nyelvhelyesség és helyesírás eleme okozza a legnagyobb gondot a jelölteknek. A szóbeli vizsgán pedig a magázódás a beszélgetés során. Ez olyan idegen koncepciónak tűnik a nagyrészt angolul beszélő fiatalok számára, hogy külön hangsúlyoznunk kell a felkészítés során.

Wéber Katalin

 

 

loading
loading