Kreatív akarsz lenni, tanulj nyelveket!

Bilingual_kidEz persze azért némi leegyszerűsítése a világ összetettségének, de nézzük csak mi bújhat meg mögötte. Az ECL nyelvvizsgaközpont szakértői nemrég azt vizsgálták meg, hogy a már eleve két nyelven beszélők vajon jobbak-e egy harmadik idegen nyelv elsajátításában. Mivel az ECL nyelvvizsgát a környező országok magyarok lakta térségeiben (Erdély, Felvidék, Vajdaság) is le lehet tenni, lehetőség nyílott arra, hogy az ott élő, és két nyelvet már beszélő, vizsgázók teljesítményét a Magyarországon élő egynyelvű tanulók vizsgateljesítményével vessék össze. A vizsgálódás a 2010 és 2012 közötti három évet vette górcső alá, és több tízezer esetet dolgozott fel.  Az összehasonlítás eredményéből arra lehet következtetni, hogy ha valaki az anyanyelvén kívül már eleve beszél, és ténylegesen használ is, egy idegen nyelvet, akkor könnyebben tanul meg egy harmadikat. A kétnyelvű vizsgázók  ugyanis a receptív készségeket (hallás- és olvasásértés) tekintve 15%-kal, míg az aktív készségek (beszéd és írás) esetében pedig 10%-kal értek el jobb teljesítményt, mint egynyelvű társaik. A kétnyelvűség tehát előny.

Miben is rejlik ez az előny? Az elmúlt évtizedek kutatásai  azt mutatják, hogy azok, akik korán megtanulnak egy második idegen nyelvet, magasabb szintű analitikus készségekkel rendelkeznek a nyelv viselkedését illetően, és ez segítheti őket az újabb nyelv(ek) elsajátításában. Mivel az ilyen emberek a két nyelvet folyamatosan és párhuzamosan használják, sokkal több különböző kommunikációs helyzetbe, kontextusba kerülnek. Több nyelven olvasnak, így több forrásból és több nézőpontból szerezhetnek információkat. Ne felejtsük el, hogy egy idegen nyelv elsajátításán keresztül megismerhetjük az adott nyelvet beszélő közösség kultúráját és szokásait, ez pedig erősítheti a mások iránti toleranciánkat. A kétnyelvűek nagyobb fokú érzékenységet mutatnak a különböző kommunikációs helyzetekben, például amikor egy vak embernek kell elmagyarázni valamit. Végezetül pedig, igen, több empirikus kutatás is igazolta, hogy a kétnyelvűek kreatívabbak és jobban teljesítenek a kritikus gondolkodást igénylő feladatok esetében.

Tegyük hát le az önfejlesztő kézikönyveket és tanuljunk nyelveket!

 

loading
loading