Junior A2 magyar vizsga

Az ECL junior magyar vizsgája a 12-14 éves korosztálynak készült. A Közös Európai Referenciakeret szerinti Junior A2-es szintű vizsgán is (az ECL más szintjeihez hasonlóan) a négy alapkészségből áll a vizsga (olvasáskészség, beszédértés, íráskészség, beszédkészség). Mindegyik vizsgarészben két feladat van. A junior magyar vizsgák meghirdetésének ideje megegyezik a magyar vizsgák meghirdetésének idejével: minden évben júniusban és decemberben lehet junior magyar vizsgát tenni. Először 2019 júniusában hirdetjük meg.

A junior vizsga témái és a feladatok is a fiatalabb korosztály képességeihez igazítottak. A feladatokban előfordulnak képi illusztrációk vagy maguk a feladatok is képi elemeket tartalmaznak. A tesztek instrukciói tegező megszólító formát használnak, és a beszédértés feladatokban többnyire a korosztályi igényekhez igazodó hanganyagok szólalnak meg.

Az ECL honlapján egy teljes junior magyar tesztsorozat áll rendelkezésre a szintfelmérés vagy gyakorlás céljából, és megtalálható a junior tesztek és a junior beszédkészség (szóbeli) vizsga alapját jelentő „Junior témakörök” listája is.

A junior magyar nyelvvizsga Magyarországon nem akkreditált és nem honosíttatható. A junior vizsga célja az, hogy már a fiatalabb korosztály kipróbálhassa a megszerzett nyelvtudását, és jártasságáról nyelvvizsga-bizonyítványt kaphasson.

Junior témakörök

 1. Család
 2. Otthon
 3. Étkezés
 4. Idő, időjárás
 5. Öltözködés
 6. Sport
 7. Iskola, barátok
 8. Szabadidő (szórakozás, hobbi)
 9. Természet
 10. Ünnepek
 11. Vásárlás
 12. Utazás (szünidő, nyaralás, pihenés)
 13. Kultúra (zene, olvasás, színház, mozi, tánc)
 14. Lakóhely és a környezet (a környék, közlekedés, a környezet tisztasága)
 15. Egészség
 16. Mindennapi kommunikáció (telefon, internet stb.)
 17. Magyar kultúra (szokások, híres magyarok, hungarikumok)

 

Tesztminták

Íráskészség
Feladat

Beszédértés
Feladat I Hanganyag I Megoldókulcs

Olvasáskészség
Feladat I Megoldókulcs

Jelentkezni az alábbi Jelentkezési lap kitöltésével és beszkennelt példányainak elküldésével lehet Jelentkezési lap.  A jelentkezési lapot az alábbi email címre kell küldeni: ecl@inyk.pte.hu

 

loading
loading