SZABÓ Nyelvi Díj – 2020

Szabó Szilvia magánvagyonából alapította a SZABÓ Nyelvi Díjat azzal a céllal, hogy támogassa a tehetséges magyarországi és romániai nyelvtanulókat és az elkötelezett nyelvtanárokat.

Pályázati kiírás magyar nyelven:>>>>>

Pályázati kiírás angol nyelven:>>>>>

Ünnepi nyitvatartási rend

Az ECL Vizsgaközpont 2020. január 2-ig zárva tart.

Héber Nyelvi Verseny

A következő tanévben a Szervezők ismét várják a felkészült diákokat a Lauderbe - az Országos Héber Nyelvi Versenyre. Olyan 6. évfolyamos vagy idősebb, középiskolás fiatalok jelentkezését várják, akik héber nyelvből szeretnék megszerezni a nyelvvizsgát. A verseny mintegy ECL próbavizsgának is tekinthető, mert feladatai (tartalmilag részben, nyelvtanilag és struktúrájukat tekintve teljes egészében) megegyeznek az ECL nyelvvizsga feladataival.

Tovább

Diszlexia, diszgráfia

A feltételezések szerint a köznevelésben minden ötödik gyerek valamilyen tanulási zavarral küzd, diagnosztizált SNI-s (sajátos nevelési igényű) vagy BTMN-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség).

Az ECL nyelvvizsgaközpont speciális vizsgakörülményeket biztosít a diszlexiás, diszgráfiás vizsgázók számára. Nyelvvizsgaközpontunk célja hogy a vizsgázók ne a nyelvvizsga alóli felmentést válasszák, hanem a sajátos igények figyelembe vételével átsegíthessük őket ezen a nehéz akadályon.

Jelentkezz a decemberi nyelvvizsgára, csatold a szakértői véleményt!

Továbbképzések

Az IKT alkalmazása az angol nyelv tanításában – a beszédértés készség fejlesztése és mérése internetes anyagok segítségével - 30 kredites, ingyenes akkreditált pedagógus-továbbbképzés A köznevelésben tanulók angol nyelvi íráskészségének fejlesztése - OH által akkreditált 30 kredites, ingyenes pedagógus-továbbbképzés  

Íráskészség feladatok szószám változás

Októbertől megváltozik az ECL íráskészség feladatainak szószáma
Tovább

ECL magyar vizsga Amerikában

Örömmel tudatjuk, hogy a North Carolina Board of Education (USA)

az ECL magyar nyelvvizsgát felvette North Carolina állam elfogadott külső nyelvvizsgái közé.

Ez azt jelenti, hogy aki az ECL komplex magyar nyelvvizsgát legalább B1-es szinten leteszi, az kérheti, hogy a gimnáziumi bizonyítványára egy mély-nyomott pecsétet kapjon (nyelvtudása elismeréseként). Ez a Seal of Biliteracy. Ezen kívül kérheti a vizsga gimnáziumi és egyetemi kreditként való elfogadását:

NCDPI Approved External Exams for World Languages for Use with the GLE World Languages - NC's Seal of Biliteracy: Global Languages Endorsement

ECL vizsgahely az Egyesült Államokban: Durham (NC).

Remélhetőleg az amerikai kontinensen máshol is (az USA többi állama, Kanada) hozzáférhetővé válik a jövőben a magyar nyelvvizsga és így a származásnyelvi tudással járó gyakorlati előny.

loading
loading