Vizsgázói visszajelzés

Vizsgaidőszak:

Vizsgahely:

Vizsganyelv:

Vizsgaszint:

Miért az ECL nyelvvizsgát választotta?

Kérjük, jelölje válaszát 1 és 5 között a skálán, és fejtse ki véleményét a megjegyzések részben!
1: nem elégedett; 2: kevésbé elégedett; 3: közepesen elégedett; 4: elégedett; 5: nagyon elégedett

Az olvasáskészség részről

Érdekesnek találta-e a szövegek témáját?

(1=Egyáltalán nem érdekes 5=Nagyon érdekes) 12345

Az Ön számára nehézségüket tekintve, összességében, milyenek voltak a szövegek?

(1=Könnyű; 5=Nehéz) 12345

Volt-e elég ideje a feladatok megoldására? IgenNem

Melyik feladat megoldására fordított több időt? 12

A beszédkészség vizsgarészről

Sikerült-e oldani a vizsgadrukkot a bevezető beszélgetéssel?

( 1=Nem; 5=Teljes mértékben) 12345

Megfelelő volt-e a vizsga hangulata?

(1=Nem; 5=Maximálisan) 12345

Irányított beszélgetés

Sikerült-e a gondolatcsere (a beszélgetés) a vizsgázótársával?

(1=Nem; 5=Teljes mértékben) 12345

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján

Segítették-e a képek az önálló témakifejtést?

(1=Nem segíettek ; 5=Sokat segítettek) 12345

A beszédértés részről

Érdekesnek találta-e a szövegek témáját?

(1=Egyáltalán nem; 5=Nagyon érdekes) 12345

Milyennek találta a feladatok nehézségi fokát?

(1=Könnyű; 5=Nehéz) 12345

Volt-e elég ideje a feladatok megoldására? IgenNem

Mennyire volt megelégedve a hangminőséggel?

(1=Rossz minőség; 5=Kifogástalan) 12345

Az íráskészség vizsgarészről

Érdekesnek találta-e a fogalmazások témáját?

(1=Egyáltalán nem; 5=Nagyon érdekes) 12345

Segítette-e Önt a feladatok meghatározása a fogalmazásban?

(1=Nem segített; 5=Sokat segített) 12345

Volt-e elég ideje a fogalmazások megírására? IgenNem

Melyik feladat megoldására fordított több időt? 12

Kérjük, írja le véleményét az alábbiakról:

A nyelvvizsga során mit tartott a legjobbnak ? Miért?

Mit javasolna a nyelvvizsga minőségének javítására?

Elégedett volt-e a nyelvvizsga-szervezéssel?

(1=Nem elégedett; 5=Nagyon elégedett) 12345

Ajánlaná-e az ECL nyelvvizsgát másoknak is? IgenNem

Egyéb észrevételek:

Köszönjük segítségét!

loading
loading