Magyar mint idegen nyelv

 

The Foreign Language Centre at the University of Pécs, Hungary, constructs the ECL tests in Hungarian language and organises the administration of the exams worldwide. The exam measures general written and oral language ability used in everyday discourse based on the achievement of communicative goals at varying degrees of complexity, in line with the scopes and topics recommended by the CEFR. The FLC offers the ECL exams at four levels (CEFR A2, B1, B2, C1).
The Centre is responsible for assessing and providing certification of students’ knowledge of Hungarian. The official certificates of Hungarian as a foreign language are valid for enrolment in Hungarian universities and colleges. Among the examination sites there are universities, Hungarian Culture Centres, heritage language schools and other educational institutions. The Foreign Language Centre is involved in conducting research in Hungarian as a foreign language, training item writers and oral assessors, and providing in-service teacher training courses.
 

Csík Hágó Magyar Iskola és Óvoda, Chicago
(Chicago, Illinois)
http://www.csikhago.org/

Stétz Andreával, a Csík Hágó Magyar Iskola és Óvoda igazgatójával, beszélgettem.

− Bemutatná dióhéjban, hogy milyen a magyar nyelvi oktatás helyzete Önöknél Chicagóban?

– Iskolánk 11 éve alakult, és kéthetente találkozunk, szombatonként 2,5 órára. Az iskola után közvetlen cserkész program következik, így a diákok, akik cserkészek is, aznap több mint 5 órát töltenek magyar környezetben. Akik az iskola előtt néptáncot is tanulnak, azok meg még többet. Az elmúlt évben 125 diákunk volt és 15 osztályunk. Bölcsöde, óvoda, iskola és felnőtt osztályunk is van. A felnőtt osztállyal együtt 4 olyan osztályunk van, ahol a diákok nem beszélnek folyékonyan magyarul, idegen nyelvként tanulják a magyart. A többi osztályban a gyerekek folyékonyan beszélnek magyarul. Az 5 éves korúak osztályától kezdve, magyar tankönyveket használunk, és az olvasásra, írásra koncentrálunk. A helyi cserkész csapattal partneri együttműködésben vagyunk, és az iskolában készítjük fel a fiatalokat az elvárt olvasmányokkal, mint például az Egri csillagok vagy a Pál utcai fiúk. Az iskola készíti fel őket a magyarságismereti vizsgára is, ami irodalom, történelem, földrajz és nyelvtan tételekből áll.

− Érdekelne, hogy tudnak-e egymásról a magyar közösségek. Van-e valamilyen magyar oktatói, szakmai szervezetük?

– Az AMIT, Amerikai Magyar Iskolák Találkozója alakulása óta összefogja a magyar iskolákat, így tudunk egymásról. Az AMIT 2013-ban tartotta az első konferenciáját New Yorkban, és azóta egyre professzionálisabb továbbképzéseket nyújt az észak-amerikai magyar iskoláknak. A Nemzetpolitikai Államtitkárság által szervezett Hétvégi Iskolák konferenciájának köszönhetjük azt, hogy 2018 óta egyre több, más országokban lévő magyar iskolát ismerünk. Így kapcsolatban vagyunk és tanulhatunk az Európában, Ausztráliában és Dél-Amerikában működő iskolák gyakorlatából is.

− Mi jellemzi azokat a tanulókat, akik Önöknél tanulnak magyarul? Hány évesek, mi a motivációjuk, mikor érkeztek Chicagóba?

– Bölcsöde, óvoda, iskola és felnőtt osztályunk is van, így 2 éves és nyugdíjkorú diákunk is van. Mint mondtam, a felnőtt osztállyal együtt 4 olyan osztályunk van, ahol a diákok nem beszélnek folyékonyan magyarul. Számukra magyar mint idegen nyelv oktatása folyik, nem pedig származásnyelvi. A többi osztályban szépen, folyékonyan beszélnek magyarul a gyerekek. A diákok többsége már Amerikában született.

A gyerekek 48%-a két magyar szülő házasságából született, de ez sajnos nem garantálja, hogy otthon magyarul beszéljenek. Sokan a szülők közül is már Amerikában születtek, így könnyebben beszélnek angolul, és a gyerekek nem tanultak meg otthon magyarul. Ugyanakkor az az 52% százaléknyi tanulónk, akik magyar-amerikai házasságból származnak, jól beszélnek magyarul, annak ellenére, hogy esetleg a magyar szülő is már külföldön született. Ez óriási eredmény. Bizonyítja, hogy érdemes küzdeni a nyelvmegtartásért még többségi nyelvi környezetben is.

Mi jellemzi a tanulói korosztályokat, a nyelvi tudásukat és nyelvtanulási igényeiket?

– Mivel a legtöbb osztályunkban folyékonyan beszélnek a tanulók magyarul, az olvasásra és az írásra koncentrálunk. Magyar tankönyveket használunk. Nagy segítségünkre volt az, amikor az OFI tankönyvek online elérhetők voltak, és mi azokat használjuk. Nekünk esetleg több mint egy év is kell a féléves tankönyvet befejezni, de rááldozzuk az időt, mert megfelel a gyerekek tudásának. Például az amerikai iskolában az ötödik osztályosok a magyar iskolában a harmadik osztályos tankönyvnél tartanak. Nem tanítunk matematikát, sem más tantárgyakat, inkább a folyékony magyar beszédre, írásra, olvasásra koncentrálunk. Idővel nyelvtant is tanítunk. Az idősebbeknek, a tizennégy éves kor fölöttieknek tanítunk történelmet, irodalmat és földrajzot. Célunk az, hogy felkészítsük őket a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség és Balassi Intézet által készített magyarságismereti vizsgára.

−A nyelvvizsga megszerzésének általában valamilyen nagyon gyakorlati oka szokott lenni, a bizonyítvány szükséges egy-egy előírás miatt (pl. tanulmányok, munka). Ugyanakkor eredeti célja a nyelvtudás „megmérettetése”. Önöknél miért van igény az ECL magyar vizsgájára?

– Célunk az, hogy a diákjaink már a középiskolában kapjanak kreditet a magyar tudásukért. 2019-ben lettünk az Illinois állam által elismert és bejegyzett idegen nyelvi iskola, amihez évi 120 óra tanítást kell bizonyítanunk. Ennek a cserkész programokkal, az iskolával és a vezetőképző táborokkal együtt tudunk megfelelni. Most a nyáron adtuk ki az első bizonyítványokat tíz középiskolába járó vagy oda induló diákunknak. Eddig a legtöbb visszajelzés pozitív volt, de pár iskolával még fel kell venni a harcot. Vannak olyan diákok is, aki egy évben 300 órát töltenek magyar programokban, így megérdemlik a hivatalos, amerikai iskola által az elismerést. Ha netán az iskola nem fogadja el a bizonyítványunkat, akkor tervezzük bevetni az ECL vizsgát.

Eddig Chicagóban még nem volt ECL vizsga. 2020. decemberben esedékes az első vizsgánk, és most várjuk, hogy esetleg kit kell felkészíteni rá, lesz-e jelentkező.

Wéber Katalin

 

 

loading
loading