Magyar mint idegen nyelv

 

The Foreign Language Centre at the University of Pécs, Hungary, constructs the ECL tests in Hungarian language and organises the administration of the exams worldwide. The exam measures general written and oral language ability used in everyday discourse based on the achievement of communicative goals at varying degrees of complexity, in line with the scopes and topics recommended by the CEFR. The FLC offers the ECL exams at four levels (CEFR A2, B1, B2, C1).
The Centre is responsible for assessing and providing certification of students’ knowledge of Hungarian. The official certificates of Hungarian as a foreign language are valid for enrolment in Hungarian universities and colleges. Among the examination sites there are universities, Hungarian Culture Centres, heritage language schools and other educational institutions. The Foreign Language Centre is involved in conducting research in Hungarian as a foreign language, training item writers and oral assessors, and providing in-service teacher training courses.
 

Nürnbergi Magyar Iskola, Nürnberg
(Nürnberg, Németország)
https://www.facebook.com/nurnbergimagyariskola/

Beszélgetés a Bajor Magyar Iskola nürnbergi iskolacsoportjának vezetőjével, Pereszlényi Erikával.

‒ Magyarul jól beszélő gyerekek régóta jönnek hozzánk ECL magyar vizsgára a bajor régióból. Bemutatná a nürnbergi magyar iskolát?

A Nürnbergi Magyar Iskolában kéthetente szombatonként zajlik az oktatás. Pillanatnyilag 85 diák látogatja az intézményt 4-19 éves korúak, 6 korosztályos csoportban folyik az oktatás.

Alkalmanként 3 tanórában ismerkedhetnek meg a diákok a magyar nyelv és irodalom, a történelem és honismereti tananyagokkal.

Mivel a gyerekek nyelvtudása, előképzettsége a fenti témákban nagyban eltérő, ezért az tanítás központi eleme a differenciált oktatás.

A klasszikus oktatás mellett kiemelkedő szerepet kap a közösségépítés, amely mind a gyerekek, mind a családok számára fontos lehetőséget nyújt az összetartozás és hovatartozás terén, továbbá erősíti az identitástudat kialakulását, stabilitását.

Nürnbergben 50 éve működik a Nürnbergi Magyar Kultúregyesület, amely fontos szerepet vállal a helyi magyarság kulturális életének szervezésében. Az egyesület támogatásával alakult meg a Tűzvirág Néptánccsoport, ahol jellemzően a 18-40 év közötti korosztály van jelen.
Az Ajtósi Dürer Cserkészcsapat, illetve a Nürnbergi Magyar Iskola elsősorban a gyerekeket, illetve a fiatal családokat szólítja meg. Az iskola diákjai a 4-19 éves korosztályba sorolhatók. Örömmel mondhatjuk, hogy a nyelvtanulás iránti igény az elmúlt néhány évben látványosan növekedett.

Van-e valamilyen mélypont a diákok nyelvtanulási folyamatában? Tapasztalataink szerint a kamaszkor lehet ilyen, különösen többségi nyelvi környezetben. Hogyan segítik, motiválják tovább a tanulókat?

A legfontosabb eszköz a közösségépítés és az érzelmi kötöttség kialakítása, hiszen a külföldi isolák diákjai elsősorban a befogadó ország tanintézményeit látogatják és a helyi oktatásügyi elvárásoknak kell megfeleljenek. A Nürnbergi Magyar Iskola központi feladatának tekinti a tanórákon kívüli események, rendezvények szervezését és lebonyolítását. Ilyen a családi hétvége, a magyar nyelvű városnézés, a közös újságírás, a központi ünnepségek (advent, március 15., tanévzáró ünnepség stb). De fontos a maradandó „hovatartozást” jelképező eszközök jelenléte is, mint például iskolai logó, iskolainduló, kisfilm az intézetről. A hétvégi iskolalátogatás plusz terhet és kötelezettséget jelent, ezért fontos, hogy a diákok örömmel vegyenek részt az oktatáson és azt ne egy klasszikus iskolaként éljék meg. A pedagógusok igyekeznek a tanórákat a legkülönbözöbb módszerekkel, élménypedagógiai elemekkel színesebbé tenni. A tanórák alkalmával ötvözik a hagyományos oktatást a legmodernebb digitális eszközökkel, szemléltető módszerekkel.

‒ A gyerekek tandíjat fizetnek? Hogyan lehet finanszírozni a magyarul tanuló közösségeket? A szülők hajlandóak anyagilag is áldozni a magyar nyelv tanulására?

Az éves tandíj az első gyermek esetén 180 Euro/év, a második gyermek esetén 150 Euro/év (Természetesen az esetleges szűkös anyagi körülmények nem okozhatják a diák elmaradását. Ebben az esetben a diák akár teljes tandíjmentességet élvez.)

A tandíjon kívül rendszeresen pályázunk különböző anyagi támogatásra, tárgyi eszközökre. Itt kiemelném a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatokat a diaszpórában működő egyesületek, intézmények részére.

‒ Kik a tanárok? Milyen képzettségük van?

A Nürnbergi Magyar Iskolában 3 szakképzett pedagógus oktat a korosztálynak megfelelő végzettség alapján. Továbbá közreműködik az „Így tedd rá!“ program foglalkozásvezetője és a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa is.

‒ Az Önöktől érkező nyelvvizsgázóknak mi fő motivációja? És a tanárokat mi motiválja a felkészítésre?

Az esetleges magyarországi továbbtanulás reményében szeretnék a gyerekek az ECL vizsgát eredményesen elvégezni. A vizsga eredményessége a pedagógusoknak is egy mérhető minősítést biztosít, amely alapján a tantervet, illetve tananyagot megfelelően tudják módosítani.

Wéber Katalin

 

 

loading
loading