Az akkreditált nyelvvizsga szintkövetelményei – C1 szint

 

Szintkövetelmény

A vizsgázó meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társasági, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.

 

Készségek szerinti szintkövetelmények

Olvasáskészség

A vizsgázó nagyfokú jártasságának köszönhetően minden részletében meg tudja érteni a témák széles köréhez (társadalmi, tanulmányi, oktatási és szakmai tartományokban) tartozó és aktuális problémákkal is foglalkozó hosszú, komplex, idiomatikus kifejezéseket tartalmazó szövegeket. Magabiztosan azonosítani tudja mind a lokális, mind pedig a globális szövegtartalmakat számára ismeretlen kommunikációs helyzetekben. Felismeri az átlagolvasó számára írott különféle szövegműfajok hangnemét, illetve célzott szándékát.

Íráskészség

A vizsgázó mind személyes, mind pedig formális, közéleti kommunikációs helyzetekben a célnyelvi normáknak megfelelően részletező, koherens leíró és érvelő szövegeket tud létrehozni a témák széles körében. Hatékony írásos nyelvhasználatának köszönhetően képes implikált tartalmak kifejezésére.

Beszédértés

A vizsgázó követni tudja a szakterületén kívüli témákban is a konkrét és elvont, leíró jellegű vagy az anyanyelvi beszélők közötti párbeszédes szövegek széles körét. Megérti a köznyelvi vagy attól eltérő akcentusú célnyelvi bejelentéseket, előadásokat részleteiben is, és kihallja a sugallt attitűdöket. A beszélgetésekben több anyanyelvi beszélő is szerepelhet, akik természetes beszédtempóban társalognak.

Beszédkészség

A vizsgázó folyékonyan és erőfeszítés nélkül tud létrehozni világos, jól megtervezett, a célnyelvi hangzásnak megfelelő beszélt szövegeket úgy, hogy képes kiemelni és összekapcsolni a lényeges pontokat, következtetéseket és logikai viszonyokat. Jól tudja használni az idiomatikus kifejezéseket és a kollokvializmusokat.

 

loading
loading