Az akkreditált nyelvvizsga szintkövetelményei – B2 szint

 

Szintkövetelmény

A vizsgázó meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvi beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

 

Készségek szerinti szintkövetelmények

Olvasáskészség

A vizsgázó meg tud érteni és magas fokú önállósággal képes eligazodni különféle összetett, a témák széles köréhez tartozó, aktuális problémákkal is foglalkozó szövegek között.

Íráskészség

A vizsgázó képes valóságos vagy elképzelt eseményekről és élményekről világos és részletes leírást adni, a gondolatok közötti kapcsolatot világos és összefüggő módon jelölni, és követni az adott műfaj hagyományait. A vizsgázó tud olyan írásművet alkotni, amelyben kifejti érvelését és érveket szolgáltat egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, valamint megmagyarázza a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait.

Beszédértés

A vizsgázó konkrét, elvont, ismerős és ismeretlen témákban is képes megérteni az anyanyelvi beszélők által használt standard beszélt nyelven alkotott összetett beszéd főbb gondolatait úgy, hogy értelmezni tudja a beszélőnek a közléshez történő viszonyulását is. A párbeszédekben 2–3 anyanyelvi beszélő szólal meg, háttérzaj előfordulhat.

Beszédkészség

A vizsgázó világos, részletes leírást tud adni általános témák széles körében úgy, hogy folyékonyan, helyesen és hatékonyan használja a nyelvet. Érvelő magyarázatokat tud adni a tartalmi alternatívák előnyeiről és hátrányairól természetes interakció keretében.

 

loading
loading