Az akkreditált nyelvvizsga szintkövetelményei – B1 szint

 

Szintkövetelmény

A vizsgázó megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.


Készségek szerinti szintkövetelmények

Olvasáskészség

A vizsgázó képes megérteni az érdeklődési köréhez, szükségleteihez kapcsolódó különféle témájú szövegek globális tartalmát, főbb információit, valamint közérdekű témájú rövidebb szövegeket fontosabb részleteikben is.

Íráskészség

A vizsgázó meg tud fogalmazni különféle témájú egyszerű, tényközlő szövegeket, amelyekben képes kifejezni a fontosabb információkat. Viszonylag részletesen tud írni eseményekről, élményekről és érzésekről.

Beszédértés

A vizsgázó képes megérteni a világos, köznyelvi beszéd főbb pontjait és annak egyes részleteit is a számára ismerős témákban. Általában követni tudja az anyanyelvi beszélők között zajló beszélgetés lényeges pontjait, megérti az érdeklődési témaköréhez tartozó témákról szóló műsorok lényegét, amennyiben a beszéd tiszta, és standard dialektusban folyik.

Beszédkészség

A vizsgázó képes a különféle mindennapos beszédhelyzetekben felkészülés nélkül kommunikálni, egyszerű eseménysorozatot viszonylag folyamatosan leírni, és általános témakörökről alkotott személyes véleményét, érzelmeit kifejezésre juttatni.

 

loading
loading