a

Adatkezelés

A www. ecl.hu honlapon keresztül történt könyvvásárlás esetén az adatkezelés célja a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Az online módon történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: e-mail, vezetéknév, keresztnév, irányítószám, helység, utca házszám. Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, és cég, aki online módon könyvet vásárol a www.ecl.hu honlapról. Az adatok kezelője: Az ECL Vizsgaközpont vezetője, az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállaló, a Vizsgaközpont online felületének üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatárs, és a könyvelési feladatokat ellátó munkavállaló. Az adatkezelés helye a Vizsgaközpont székhelye. Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítésétől számított 1 év.
loading
loading