Magyar mint idegen nyelv

 

The Foreign Language Centre at the University of Pécs, Hungary, constructs the ECL tests in Hungarian language and organises the administration of the exams worldwide. The exam measures general written and oral language ability used in everyday discourse based on the achievement of communicative goals at varying degrees of complexity, in line with the scopes and topics recommended by the CEFR. The FLC offers the ECL exams at four levels (CEFR A2, B1, B2, C1).
The Centre is responsible for assessing and providing certification of students’ knowledge of Hungarian. The official certificates of Hungarian as a foreign language are valid for enrolment in Hungarian universities and colleges. Among the examination sites there are universities, Hungarian Culture Centres, heritage language schools and other educational institutions. The Foreign Language Centre is involved in conducting research in Hungarian as a foreign language, training item writers and oral assessors, and providing in-service teacher training courses.

 

Triangle Magyar Iskola
(Karolina, Durham)
http://ths.lukacsfamily.com/
https://sites.google.com/view/ecl-hungarian-usa/home


 Nagy Zsuzsával, a durhami (USA) Triangle Magyar Iskola vezetőjével beszélgettem.

A tervek szerint magyarul tanuló, magyarul beszélő gyerekek, fiatal felnőttek jelentkeznek majd be hozzánk Önöktől ECL magyar vizsgára. Bemutatná dióhéjban, hogy milyen a magyar nyelvi oktatás helyzete Önöknél Amerikában és a szűkebb környezetükben?

−  Mi egy kétheti sűrűséggel, vasárnaponként összejáró kis iskolai közösség vagyunk.  A környéki magyar ajkú családokat próbáljuk segíteni oly módon, hogy a 3-6 éves korú gyermekek számára magyar nyelvű óvodai foglalkozást kínálunk. Másrészt a kisiskolás korú gyermekeknél a magyar olvasás és írás tanulást próbáljuk elősegíteni, a  felső tagozatos korú tanulóknak pedig magyar irodalom és nyelvtan, illetve történelem  órákat tartunk, koncentrálva  az olvasás, írás és szövegértési készség fejlesztésére. Az utóbbi idők fejleménye, hogy az ECL magyar nyelvvizsga iránt érdeklődő gimnazista korú fiataljainknak a nyelvvizsgára való felkészülésüket elősegítő foglalkozásokat is vezetünk.

−  Az Önök államában milyen magyar nyelvű közösségek vannak, és mi jellemzi a tanulói korosztályokat, a nyelvi tudásukat és nyelvtanulási igényeiket?

− Észak-Karolinában a nagyobb városokban alakultak ki magyar klubok, amelyek havi, kéthavi gyakorisággal kínálnak találkozási lehetőségeket a környéken élő magyaroknak. Hétvégi magyar iskola ebben a pillanatban csak a Triangle-ben létezik. Az állam távolabbi körzeteiben lakó magyar családok gyermekei számára, a virtuális online magyar iskola kínál segítséget.  Azoknál a családoknál, ahol mindkét szülő magyar anyanyelvű, az óvodás korú gyermek a legtöbb esetben magabiztosan és jól használja a magyar nyelvet. Vegyes házasságokban növő gyermekeknél a helyzet ennél rosszabb. Az ilyen gyermekek  többsége érti a magyar ajkú szülőt, de maga már nem beszéli önállóan a nyelvet.

A mindennapos amerikai iskola megkezdésével a magyar nyelvi beszédkészség sajnos rohamos hanyatlásnak indulhat a gyermekeknél. Különösen igaz ez azoknál a családoknál, ahol mindkét szülő reggeltől estig dolgozik, így a gyermekük a délutánt is valamilyen közintézményben tölti. Pontosan ezért a legkritikusabb időszaknak a 6-10 éves kort látom. Amennyiben a családnak ebben az időszakban sikerül az otthon használatos elsődleges nyelvként a magyart megőriznie, úgy a későbbiek folyamán már biztosabban számíthat  gyermekük  együttműködésre. A magyar nyelvet tudatosan megőrző családok között is gyakori az olyan eset, amikor  anyanyelvi szinten beszél a gyermek magyarul, de a rendszeres, mindennapos magyar iskola hiányában rosszul olvas, és írni alig tud ezen a nyelven. Őszintén remélem az ECL nyelvvizsga lehetősége magyar nyelvből a nem anyanyelvi környezetben élő gimnazista korosztály számára vonzóvá teszi a szóbeli és írásbeli kétnyelvűséget.

Reméljük, hogy a 2018 decemberében Önöknél meginduló vizsgáztatás is hozzásegíti a gyerekeket a magyar nyelv megőrzéséhez. Talán egyszer eszükbe jut a fiataloknak Magyarországon tölteni hosszabb időt, esetleg itt járni egyetemre. Hogyan lehet finanszírozni a magyarul tanuló közösségeket? Kapnak rendszeres támogatást a nyelvoktatásra?

− Az Egyesült Államokban az utóbbi években pályázati lehetőségek nyíltak meg a magyarul tanuló közösségek számára. Ezek elnyerése lehetővé teszi a kulturális programok megvalósítását az előadók számára kevésbé frekventált területeken is. A hétvégi magyar iskoláknak ez az extra anyagi erőforrás lehetőséget adhat tanári továbbképzések finanszírozására illetve hiányzó taneszközök, tankönyvek beszerzésére.  Az utóbbi évek eredménye a hétvégi amerikai magyar iskolai közösségek közötti tudatos szakmai együttműködés kialakítására való törekvés. Fontos feladat lenne a hétvégi iskolák sajátos igényeit kielégítő speciális tancsomagok (könyvek, munkafüzetek digitális programok) szakemberek általi kifejlesztése.

−  Hogyan áll össze Önöknél a tanári gárda? Kapnak-e a tanárok valamilyen a magyar nyelv oktatásával kapcsolatos szakmai segítséget?

− Mi, a Triangle Magyar Iskola egy pici, összességében kb. harminc gyereket befogadó iskola és óvoda vagyunk. A tantestületben van egy óvónénink, tanító nénink, tanár nénink, valamint néhány diplomás önkéntesünk  is. Ahány gyerekünk van az iskolában, annyi különböző magyar nyelvi tudásszinttel birkózunk, amelyek mind egyéni gondozást igényelnének. A helyzethez jól igazodó szakmai segítségre erősen rászorulnánk. A párbeszéd, tapasztalatcsere és a már kifejlesztett „amatőr” tananyagok megosztása a hétvégi magyar iskolák között végre elindulni látszik, de még gyerekcipőben jár ez a folyamat. Jó lenne nyelvészek, tanítók, tanárok által professzionális módon a hétvégi iskolák speciális igényeire kifejlesztett,  a különböző nyelvi tudásszinteket egyenként megcélzó tananyagokhoz jutni, a pici óvodás kortól egészen felnőtt korig.

− A nyelvvizsga megszerzésének általában valamilyen nagyon gyakorlati oka szokott lenni, például a bizonyítvány szükséges egy-egy előírás miatt (pl. tanulmányok, munka). Ugyanakkor eredeti célja a nyelvtudás „megmérettetése”. Önöket magyarul oktatókat és a tanítványaikat mi motiválja az ECL nyelvvizsga letételére?

− A tanulókat elsősorban az egyetemeken is hasznosítható nyelvi kredit, illetve később  a munkahelyi pályázataikban feltüntethető  extra nyelvtudás motiválja.  Emögött  persze sokuknál jelen van a  magyar identitásuk és kettős állampolgárságuk tudatos vállalása. A tanárok számára munkájuk megerősítése és  sikerélmény, ha tanulójuk a magyar nyelvvizsgán képes jól helytállni. Melyikünk ne vágyna megerősítésre és sikerélményre?

− Hogyan látják a vizsgánkat? Vannak-e nehezebb készségek vagy feladattípusok? Esetleg valamelyik szint megszerzése nehezebbnek tűnik-e az Egyesült Államokban élő magyar tanulói csoportok számára?

− Nekünk a magyar írásbeliség, fogalmazás az egyik kulcsproblémánk a tanulóink  vizsgára történő felkészítésénél. A  szóbeli és írásbeli nyelvi kifejezőkészségek között nagy különbség lelhető fenn a fiataloknál, jellemzően az első javára. Az is problémát okozhat, hogy a vizsgázók itt túlnyomórészt gimnazista korú tanulókból kerülnek ki, míg egy-egy vizsgafeladat  felnőttesebb, komolyabb tapasztalatokra épít. Végül megemlíteném a magázást a vizsga nyelvében. A helyi gyakorlatban  elő sem fordul a magázás az itt élő magyarság körében, így ez is  nehezítő körülménye a vizsgának.

Wéber Katalin

 

 

 

loading
loading