Országos nyelvi verseny 2020

Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány


VERSENYFELHÍVÁS

Országos Nyelvi Verseny
középiskolás diákoknak
2020

 

A Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány a Nemzetközi ECL Nyelvvizsgarendszer Nemzetközi Titkárságának és az ECL Nyelvvizsgarendszer Magyarországi Elnökségének támogatásával 2020-ban, immár tizenhhetedik alkalommal, országos versenyt hirdet középiskolás, nyelveket szerető és tanulni vágyó fiataloknak angol és német nyelvből.

A verseny célja, hogy segítségével a diákok felmérhessék, hol állnak nyelvi ismereteikkel saját korosztályukban, tanulásra motiválja őket, a már középfokú nyelvvizsgával rendelkező fiatalokat pedig nyelvtudásuk fejlesztésére ösztönözze.

A versenyen részt vevő fiatalok az Európa Tanács által kiadott Közös Európai Referenciakeretben leírt ajánlásokkal összehangolt, az akkreditált nemzetközi ECL nyelvvizsga előírásai alapján, valós vizsgaszituációban, az ország számos pontján kijelölt, könnyen megközelíthető helyszíneken szervezett írásbeli fordulón vesznek részt.

A verseny mintegy próbavizsgának is tekinthető azok számára, akik a közeljövőben szeretnék letenni az ECL nemzetközi nyelvvizsgát, mert feladatai (tartalmilag részben, nyelvtanilag és struktúrájukat tekintve teljes egészében) megegyeznek az ECL nyelvvizsga feladataival.

Angol és német nyelvből két kategóriában: középfokú (B2 szintű), illetve felsőfokú (C1 szintű) követelményrendszer szerint versenyeznek a fiatalok.

A nyelvi verseny részei:


Első forduló
:

Mindegyik kategóriában hallott és olvasott szövegértési, valamint fogalmazási feladatok megoldása.

A versenyzők a feladatokat szótár nélkül oldják meg.

Időpontja: 2020. február 14-15.

A versenyt szervező központok megválaszthatják a nekik megfelelő napot.

Helyszín:

A jelentkezők e-mailben névre szóló értesítést kapnak a verseny pontos helyéről (országosan kb. 30 versenyhelyszín szokott lenni, ezek pontos megnevezése a verseny felhívás után alakul ki, és az ecl.hu honlapon megtalálható) és időpontjáról, valamint visszajelzést az eredményről.

Az első forduló eredményei 2020. március 3-tól megtekinthetők lesznek a www.ecl.hu honlapon.

Második forduló – döntő:

Az első forduló összesített eredménye alapján alakul ki a szóbeli döntő mezőnye. Ezen angol és német nyelvből kategóriánként a 20 legjobb versenyző vesz részt.

Az összesített írás- és szóbeli eredmény figyelembe vételével alakul ki a győztesek végső országos sorrendje.

Időpontja: 2020. március 12. Helyszíne: PTE INYK ECL Központ, Pécs, Damjanich u. 30.

Az érintett versenyzők e-mailben névre szóló értesítést kapnak.

Eredményhirdetés:

A szóbeli vizsga napján 15 órakor az Idegen Nyelvi Központban (Pécs, Damjanich u. 30.).

Díjak:

Angol és német nyelvből mindkét kategória első három helyezettje értékes jutalmakat kap. Az első tíz helyezett oklevelet kap. A verseny szponzorai díjakat és jutalmakat ajánlanak fel a legeredményesebben szereplő versenyzőknek.

A díjazottak ünnepélyes eredményhirdetés keretében vehetik át nyereményeiket.

Nevezési feltételek:

Nevezhet minden középiskolás diák (angolból és németből 14 és 20 év között), aki NEM kéttannyelvű tagozaton tanulja az adott nyelvet, és aki nem az adott nyelv nyelvterületén született, illetve élt huzamosabb ideig. Szeretnénk kérni, hogy az a diák, aki otthon azt a nyelvet használja, amelyen szeretné megmérettetni magát, a verseny „fair play” íratlan szabályait figyelembe véve, ne jelentkezzen! A jelentkezés feltétele, hogy a nevezett szinten még ne rendelkezzen a diák nyelvvizsgával.

Nevezési díj: 2500 Ft

Nevezési díj utalása:

– Angol, német:

A nevezési díjat a következő számlaszámra kell befizetni: Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány 10102440-48186400-00000005 (a közleményben jelenjen meg: név és nyelvi verseny)

Nevezési határidő: 2020. január 24.

Jelentkezés: csak online: http://inyk.pte.hu/nyelvi-verseny-jelentkezes/

További információ:

PTE Idegen Nyelvi Központ: nyelviverseny@inyk.pte.hu * Tel: 72/501-500/22102 v. 22105

loading
loading