Gyakori kérdések

Milyen az ECL nyelvvizsga?

A “European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages” elnevezésből alkotott “ECL” betűszóval jelölt nyelvvizsga angol, német, magyar, olasz, lengyel, szlovák, spanyol, román, orosz, szerb, cseh, bolgár nyelvből tehető le.

Az angol, német és a magyar vizsga nemzetközi, és államilag elismert, akkreditált is. Egyelőre a többi nyelvből letett sikeres vizsga esetén nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt kapnak vizsgázóink, melyet kiegészítő vizsga nélkül, egyszerűsített honosítással egészíthetnek ki.

Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle mindennapi élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni.

Milyen fokokon lehet letenni az ECL nyelvvizsgákat?

Az ecl nyelvvizsga szintjei

Hogyan értékelik a vizsgázók teljesítményét?

A vizsgák értékelése

Milyen témakörök vannak a vizsgán?

Témakörök

Hogyan tudok jelentkezni?

Az ECL nyelvvizsgára való jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány kinyomtatható a honlapról, illetve beszerezhető valamennyi ECL emblémával jelölt nyelvoktató és nyelvvizsgáztató intézményben. A honlapról közvetlenül is lehet vizsgára jelentkezni.

A vizsgadíj összegét a Titkárság euróban, az Országos ECL Nyelvvizsga Központ a nemzeti valutában állapítja meg. A vizsgadíjat annál vizsgahelynél kell befizetni, ahol a jelölt vizsgázni szándékozik. A befizetést igazoló eredeti csekkszelvényt vagy nyugtát csatolni kell a kitöltött jelentkezési laphoz. On line jelentkezés esetén a vizsgadíjat át kell utalni, vagy csekken be kell fizetni a kiválasztott vizsgahely számlájára. Az átutalás másolatát, illetve a befizetési csekk eredeti igazoló szelvényét el kell küldeni a vizsgahelynek legkésőbb a jelentkezési határidőig, hogy a jelentkezést érvényesítse.

A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza. A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját egy alkalommal, a halasztási díj befizetése után, a következő vizsgaidőszakra elhalasztani. A vizsgadíj befizetése után a vizsgázó a vizsgaidőpontot egyszer – legkésőbb az írásbeli vizsga után 10 napon belül – halaszthatja.

Mikor tehetek nyelvvizsgát?

Vizsgaidőpontok 2014

Hol tehetek ECL vizsgát?

Vizsgahelyek

Hogyan fizethetem be a vizsgadíjat?

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért kérjük, hogy a befizetéssel kapcsolatban közvetlenül azzal a vizsgahellyel vegye fel a kapcsolatot, ahol vizsgázni szeretne.

Rózsaszín csekken történő befizetést nem áll módunkban elfogadni.

Fontos , hogy minden esetben akkor válik érvényessé a jelentkezés, ha a befizetés igazolását a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési határidőig a jelentkező eljuttatja.

Milyen segédanyagokhoz lehet hozzájutni?

Még kaphatók az ECL mintateszt-füzetek németből, angolból és magyarból. A vizsgaszintenként 2-2 komplex tesztsorozatot, megoldókulcsokat és a hangfelvételeket, illetve képanyagot CD-n tartalmazó vizsgafelkészítő anyagot az érdeklődők beszerezhetik az ECL vizsgahelyeken, a Librotrade Kft-nél (www.librotrade.hu), valamint megrendelhetik a PTE Idegen Nyelvi Titkárságán (info: ecl@inyt.pte.hu)

A tesztfüzetek ára CD-vel:

A2-B1 (régi A és B) szint – akkreditált alapfok (egy füzetben) 600.-Ft

B2 (régi C) szint – akkreditált középfok: 700.-Ft

Folyamatosan jelennek meg a PRACTICE EXAMINATION BOOK nyelvi gyakorló könyvek CD-vel, melyek segítséget nyújtanak minden nyelvvizsgára készülőnek. Eddig az angol, német, és olasz nyelvhez jelentek meg kötetek, és folyamatosan készűlnek a továbbiak is.

Valamennyi fent említett kiadvány megrendelhető a Vizsgafeladatok/tesztkönyv rendelés menüpont alatt.

Ezen kívül tesztmintákat a www.ecl.hu-n találhat az érdeklődő a vizsgafeladatok menüpont alatt. A tesztminták címszó mellett hanganyagokat is le lehet tölteni, melyek a hallás utáni értés részvizsgára való felkészülést segítik elő.

Mi a nyelvvizsga menete?

A négy részkészség időbeli sorrendisége a következőképpen zajlik:

1., Olvasott szöveg megértése

2., Írásbeli kommunikáció

Az első két készség között nincsen szünet, ellenben az írásbeli kommunikáció és a hallásértés végeztével is tartunk kis pihenőt.

Írásbeli kommunikáció után a következőképpen folytatódik a vizsga:

3., Hallott szöveg megértése

4., Szóbeli kommunikáció

A Szóbeli kommunikáció időpontja az írásbeli és a hallásértés vizsgáktól eltérően másik napra is eshet.

Mit jelent a páros vizsga?

A szóbeli kommunikáció készségnél nem hagyományos módon történik a vizsgáztatás. Az ECL nyelvvizsgánál a vizsgázók párban adnak számot tudásukról, ahol a két nyelvvizsgáztató tanár közül az egyik, aki a diákokkal szemközt foglal helyet, egyfajta moderátor szerepet tölt be. A vizsgát magnóra rögzítik, amelyet a célnyelvi országban moderálnak. A bemutatkozás után a moderátor egy témát ad a vizsgázóknak, akiknek közösen kell megvitatniuk az adott feladatot és minderről kifejteni véleményüket. Végül a moderátor képmontázst mutat a jelentkezőknek, amelyekről külön-külön kell beszélniük. A másik nyelvvizsgáztató a vizsgázók teljesítményét értékeli és közvetlenül nem vesz részt a szóbeli kommunikációban.

Kik lehetnek párban?

Mivel a szóbeli vizsgán két vizsgázó egyszerre tesz tanúságot tudásáról, párokat kell alkotni. Lehetőség van azonban arra, hogy az azonos nyelvből, azonos szintre és azonos vizsgaidőszakra jelentkezők esetében a vizsgázó jelentkezéskor megnevezze a kívánt vizsgapartnert, a jelentkezési lapra ráírhatja a vizsgapartnerének a nevét, és a Nyelvvizsgaközpont munkatársai ez alapján osztják be a szóbeli vizsgára. Amennyiben a vizsgázók a jelentkezési határidőn belül nem jelzik efféle igényüket, a gép sorsolásszerűen osztja be a szóbeli vizsgára a jelentkezőket. Megjegyzés: amennyiben a vizsgázók külön kérték vizsgázó társukat, a bemutatkozáskor párjukat kell jellemezni, nem pedig magukról beszélni.

Internetes regisztráció esetén hogyan tudok vizsgapartnert megnevezni?

Internetes regisztráció esetén a választott vizsgahelynek jelezheti a vizsgapartner nevét telefonon, vagy e-mail-ben.

Hány éves kortól lehet ECL vizsgát tenni?

A magyarországi akkreditációs szabályok értelmében akkreditált/államilag elismert nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Ha komplex vizsgára jelentkeztem, halaszthatom-e a vizsgámnak csak az egyik részét?

Nem, vizsgahalasztás csak arra a vizsgatípusra kérhető, melyre a vizsgázó eredetileg jelentkezett.

A szóbeli vizsga időpontja megegyezik az írásbeli vizsga napjával?

Egyes vizsgahelyeinken a szóbeli kommunikácó vizsgarész időpontja az írásban mért készségek (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallott szövegértés) időpontja előtt két nappal, illetve az utána következő két hétben is megrendezésre kerülhet.

Milyen segítséget kaphatnak a más képességűek?

Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig szíveskedjen eljuttatni az orvosszakértői vélemény másolatát a választott vizsgahelyre. Kérjük, csatoljon hozzá egy kérvényt, amelyben leírja, hogy milyen segítségre lenne szüksége a vizsgán. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra.

A következő könnyítésben részesülhetnek a jelöltek:

Diszlexia, diszgráfia esetén

speciális formátumú vizsgaanyagot készítünk: világossárga papíron, nagyobb betűmérettel és sorközzel szerepelnek a feladatok a könnyebb olvashatóság érdekében. A vizsga időtartama 30%-kal meghosszabbítható. Diszgráfia esetén ez az olvasott és a hallott szövegértésre, valamint az írásbeli kommunikációra vonatkozik, diszlexia esetén az olvasott és a hallott szövegértést érinti.

Halláskárosodás esetén

a hallásértés szövege kettő helyett három alkalommal kerül lejátszásra. Lehetőség van fülhallgató igénybe vételére, illetve kérhető a külön teremben történő hangos lejátszás is. Kifejezetten súlyos hallássérülés esetén (orvosi szakvélemény alapján) kérésre felolvasó szaktanárt biztosítunk, így téve lehetővé a szájról olvasást. Ha a jelölt igényli, vizsgázhat partner nélkül a szóbeli kommunikációs készségből.

Látássérülés esetén

speciális formátumú vizsgaanyagot készítünk: nagyobb (megválasztható) betűmérettel és sorközzel szerepelnek a feladatok a könnyebb olvashatóság érdekében. A szóbeli kommunikáció kivételével a vizsgarészek időtartama 30%-kal meghosszabbítható.

Vak vizsgázónak

a hallott szövegértés vizsgarészen segítő személy állhat rendelkezésére, aki lejátssza a felvételt, majd felolvassa a kérdéseket. Az írásban mért készségek esetén a jelöltnek rendelkeznie kell saját, írás-beszéd átalakító laptoppal.

Mozgáskoordinációs zavar esetén

a nehézkes kézírás helyett megengedett a saját laptop használata, ebben az esetben papír formátum helyett CD-n biztosítjuk a feladatsort. A szóbeli kommunikáció kivételével a vizsgarészek időtartama 30%-kal meghosszabbítható.

Mikor kapok bizonyítványt?

Ha az a vizsgatípus lesz sikeres, amelyre jelentkezik, legkorábban az eredmények közzététele után 30 nappal készülnek el a bizonyítványok. Ha komplex vizsgára jelentkezik, de csak az egyik fele sikerül, akkor még legalább két hetet rá kell számolni a 30 napra.

Milyen úton kapom meg a bizonyítványomat?

A sikeres nyelvvizsgáról kiállított bizonyítványt az ECL Országos Központ a vizsgahelyekre postázza. A bizonyítványok átvétele vizsgahelyenként eltérő, ezért közvetlenül annál a vizsgahelynél kell érdeklődni, ahol vizsgázott. A vizsgahelyeink elérhetősége honlapunkon, www.ecl.hu Vizsgahelyek menüpont alatt található.

Mit jelent a honosítás?

A még nem akkreditált nyelvből Magyarországon, valamint bármely nyelvből külföldön megszerzett ECL nyelvvizsga bizonyítvány honosítható, így az a felvételi eljárásban többletpontként beszámítható. További információt a www.nyak.hu honlapon talál.

Ha lekéstem a jelentkezési határidőt, van lehetőségem pótjelentkezésre?

Igen, eljárási díj ellenében. A pótjelentkezéssel kapcsolatban azzal a vizsgahellyel kell felvenni a kapcsolatot, ahova jelentkezni szeretne. Elérhetőségük a Vizsgahelyek menüpont alatt található.

loading
loading