Felkészítő anyagok igénylése tanároknak

Kedves Nyelvtanár Kollégák! Bizonyára sokszor fordulnak Önökhöz tanítványaik azzal a kérdéssel, hogy elérték-e már ezt vagy azt a nyelvvizsga szintet, sikeresek lesznek-e a nyelvvizsgán? Ezt Önök a tanítványok nyelvórákon nyújtott teljesítménye alapján meg tudják ítélni.

A vizsgaszituáció viszont egyszeri alkalom, ahol az adott nyelvvizsgarendszer specifikációjának megfelelő feladatokat kell a vizsgázónak megoldania. A nyelvi teljesítményt pedig az adott vizsgarendszernek a KER követelményeire épülő értékelési rendszerével összhangban értékelik és minősítik. Ezt követően közlik a vizsgaeredményt, és állítják ki a sikeresen vizsgázóknak (a jól megérdemelt) nyelvvizsga bizonyítványt

Az ECL nyelvvizsgaközpont szeretné, ha a vizsgázók a felkészültségüknek megfelelő vizsgaszintet választanák, és minél többen sikeres vizsgát tennének. Az ő érdekükben, és hogy az Önök munkáját megkönnyítsük, az ECL vizsgaközpont minden tanévben három vizsgaszinten (B1, B2 és C1) 2-2 vizsgasort bocsájt ingyenesen Önök és tanítványaik rendelkezésére, hogy eldönthessék, tanítványaik nyelvvizsga érettek-e a választandó vizsgaszinten.

Az ECL nyelvvizsga minden készséget 2-2 feladattal mér. Ezért a feladatsor minden szinten 2 olvasott szövegértési és 2 hallott szövegértési feladatot tartalmaz a hozzájuk tartozó megoldókulccsal, továbbá 2 fogalmazási témát. A megoldókulcsok segítségével Önök még pontosabban meg tudják ítélni tanítványaik nyelvtudásának szintjét.

A feladatsorokat az alábbi nyomtatvány kitöltésével igényelhetik:

loading
loading