Országos nyelvi verseny 2017

Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány


VERSENYFELHÍVÁS

 Országos Nyelvi Verseny
középiskolás diákoknak
2017

 

A Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány a Nemzetközi ECL Nyelvvizsgarendszer Nemzetközi Titkárságának és az ECL Nyelvvizsgarendszer Magyarországi Elnökségének támogatásával 2017 tavaszán, immár tizennegyedik alkalommal, országos versenyt hirdet középiskolás, nyelveket szerető és tanulni vágyó fiataloknak angol, német és idén először héber nyelvből.

A verseny célja, hogy segítségével a diákok felmérhessék, hol állnak nyelvi ismereteikkel saját korosztályukban, tanulásra motiválja őket, a már középfokú nyelvvizsgával rendelkező fiatalokat pedig nyelvtudásuk fejlesztésére ösztönözze.

A versenyen részt vevő fiatalok az Európa Tanács által kiadott Közös Európai Referenciakeretben leírt ajánlásokkal összehangolt, az akkreditált nemzetközi ECL nyelvvizsga előírásai alapján, valós vizsgaszituációban, az ország számos pontján kijelölt, könnyen megközelíthető helyszíneken szervezett írásbeli fordulón vesznek részt.

A verseny mintegy próbavizsgának is tekinthető azok számára, akik a közeljövőben szeretnék letenni az ECL nemzetközi nyelvvizsgát, mert feladatai (tartalmilag részben, nyelvtanilag és struktúrájukat tekintve teljes egészében) megegyeznek az ECL nyelvvizsga feladataival.

 Angol és német nyelvből két kategóriában: középfokú (B2 szintű), illetve felsőfokú (C1 szintű), héber nyelvből három kategóriában: belépő (A2), alapfokú (B1), illetve középfokú (B2) követelményrendszer szerint versenyeznek a fiatalok.

 A nyelvi verseny részei:


Első forduló
:

Mindegyik kategóriában hallott és olvasott szövegértési, valamint fogalmazási feladatok megoldása.

A versenyzők a feladatokat szótár nélkül oldják meg.

Időpontja:

– Angol, német: 2017. február 17-18.

– Héber: 2017. február 13-17.

A versenyt szervező központok megválaszthatják a nekik megfelelő napot.

Helyszín:

A jelentkezők e-mailben névre szóló értesítést kapnak a verseny pontos helyéről (országosan kb. 30 versenyhelyszín szokott lenni, ezek pontos megnevezése a verseny felhívás után alakul ki, és az ecl.hu honlapon megtalálható) és időpontjáról, valamint visszajelzést az eredményről.

 Az első forduló eredményei 2017. március 6-tól megtekinthetők lesznek a www.ecl.hu, ill. a http://www.inyk.pte.hu honlapon a Verseny menüpontban.

Második forduló – döntő:

 Az első forduló összesített eredménye alapján alakul ki a szóbeli döntő mezőnye. Ezen angol és német nyelvből kategóriánként a 20 legjobb, héberből a 10 legjobb eredményt elérő versenyző vesz részt.

Az összesített írás- és szóbeli eredmény figyelembe vételével alakul ki a győztesek végső országos sorrendje.

Időpontja:

– Angol, német: 2017. március 16. (csütörtök)   Helyszíne: PTE INYK, Pécs

– Héber: 2017. március 26. (vasárnap) 10h  Helyszíne: Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola könyvtára, Budapest

Az érintett versenyzők e-mailben névre szóló értesítést kapnak.

Eredményhirdetés:

– Angol, német: A szóbeli vizsga napján 15 órakor az Idegen Nyelvi Központban (Pécs, Szántó K. J. út 1/B épület).

– Héber: A szóbeli vizsga napján kb 14 órakor a Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában

Díjak:

 Angol és német nyelvből mindkét kategória első három helyezettjének jutalma egy ingyenes akkreditált nemzetközi ECL nyelvvizsga-lehetőség. A 4-5. helyezett mindkét kategóriában 10000 Ft-os ECL nyelvvizsgára szóló bonuszt kap. A verseny szponzorai további díjakat és jutalmakat ajánlanak fel a legeredményesebben szereplő versenyzőknek.

Héber nyelvből mindhárom kategória győztese ingyenes ECL-vizsgalehetőséget kap. A helyezettek értékes könyvutalványokat és taneszközöket nyernek.

A díjazottak ünnepélyes eredményhirdetés keretében vehetik át nyereményeiket.

 Nevezési feltételek:

Nevezhet minden középiskolás diák (héberből 6. évfolyamtól felfelé), aki NEM kéttannyelvű tagozaton tanulja az adott nyelvet, és aki nem az adott nyelv nyelvterületén született, illetve élt huzamosabb ideig. Szeretnénk kérni, hogy az a diák, aki otthon azt a nyelvet használja, amelyen szeretné megmérettetni magát, a verseny „fair play” íratlan szabályait figyelembe véve, ne jelentkezzen! A jelentkezés feltétele, hogy a nevezett szinten még ne rendelkezzen a diák nyelvvizsgával.

Nevezési díj: 2500 Ft

Nevezési díj utalása:

– Angol, német:

A nevezési díjat a következő számlaszámra kell befizetni: Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány 10102440-48186400-00000005 (a közleményben jelenjen meg: nyelvi verseny + a versenyző neve)

– Héber:

A nevezési díjat a következő számlaszámra kell befizetni: 11705008-21236387 (a közleményben jelenjen meg: OHNyV – nevezés)

Nevezési határidő: 2017. február 1.

További információ, jelentkezés:

Angol, német nyelvek:

Héber nyelv:

Nevezés angol vagy német versenyre:

http://ecl.hu/nyelvi-verseny-jelentkezes/

Nevezés héber versenyre:

http://www.lauder.hu/hu/orszagos_heber_nyelvi_verseny